Aleksandar Ilić, koreograf

Prvi solista baleta Narodnog pozorišta, koreograf, pesnik i profesor na Institutu za umetničku igru. Obrazovanje stekao u Muzičkoj školi Isidor Bajić, Baletskoj školi La Sylphide Dobrila Novkov i Baletskoj školi Lujo Davičo. Diplomirani komunikolog i magistar koreografije (stipendista Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije).

Baleti: Viva la vida!Lisabonska pričaPraznik ljubaviBalada o mesecu lutalici i Sobareva metlaAlisa u zemlji čuda.

Plesne predstave, instalacije i performansi: Fond Mila i kućni ljubimciIza ogledalaMy phobia – PteronophobiaPlesni teatar GospođeIgra Save Šumanovića – BeračiceReminiscencijaČetiri pesme za TađaPosle sonataSablazan u dolini Svetog Florijana. Dečije predstave: Čarobni pasulj; Legenda o tebi Opere: Melanholični snovi grofa Save Vladisavića; Čarobna frulaDon ĐovaniSlužavka gospodaricaBela ružaViva la Mamma. Autor je knjiga stihova Praznik srca (1999-2010) i U prisustvu šapata (2013). Jedan je od osnivača i predsednik Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije i utemeljivač Nagrade Terpsihora, a glavni i odgovorni urednik publikacije za umetničku igru Stepart.

Nagrade: Narodnog pozorišta, grada Beograda, Nagrade Dimitrije Parlić, Zlatna značka kulturno prosvetne zajednice Srbije i Nagrada za životno delo Filip Višnjić.

Takođe, treba istaći da je i jedan od osnivača prvog i jedinog akreditovanog studijskog programa Instita za umetničku igru, a 2015. godine izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Dramske i audiovizuelne umetnosti.

Organizator je Međunarodnog seminara za umetničku igru Summer Dance camp Vranje –klasičan balet, savremena igra, joga, hip hop i jazz koji se održava od 2015. godine u Vranju i nagrađen je Sedmoseptembarskim priznanjem grada Vranje.

Na poziv Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije bio je predsednik komisije za dodelu sredstava po konkursu savremeno stvaralaštvo – umetnička igra, a odlukom Skupštine grada Beograda januara 2017. godine imenovan je za Umetničkog direktora BELEF-a.