{:sr}Aleksandar Ilić{:}{:en}Aleksandar Ilić{:}

{:sr}

Nagrade: Narodnog pozorišta, grada Beograda, Nagrade Dimitrije Parlić, Zlatna značka kulturno prosvetne zajednice Srbije i Nagrada za životno delo Filip Višnjić.

Takođe, treba istaći da je i jedan od osnivača prvog i jedinog akreditovanog studijskog programa Instita za umetničku igru, a 2015. godine izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Dramske i audiovizuelne umetnosti.

Organizator je Međunarodnog seminara za umetničku igru Summer Dance camp Vranje –klasičan balet, savremena igra, joga, hip hop i jazz koji se održava od 2015. godine u Vranju i nagrađen je Sedmoseptembarskim priznanjem grada Vranje.

Na poziv Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije bio je predsednik komisije za dodelu sredstava po konkursu savremeno stvaralaštvo – umetnička igra, a odlukom Skupštine grada Beograda januara 2017. godine imenovan je za Umetničkog direktora BELEF-a.

Aleksandar Ilić koreograf

Prvi solista baleta Narodnog pozorišta, koreograf, pesnik i profesor na Institutu za umetničku igru. Obrazovanje stekao u Muzičkoj školi Isidor Bajić, Baletskoj školi La Sylphide Dobrila Novkov i Baletskoj školi Lujo Davičo. Diplomirani komunikolog i magistar koreografije (stipendista Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije).

Baleti: Viva la vida!Lisabonska pričaPraznik ljubaviBalada o mesecu lutalici i Sobareva metlaAlisa u zemlji čuda.

Plesne predstave, instalacije i performansi: Fond Mila i kućni ljubimciIza ogledalaMy phobia – PteronophobiaPlesni teatar GospođeIgra Save Šumanovića – BeračiceReminiscencijaČetiri pesme za TađaPosle sonataSablazan u dolini Svetog Florijana. Dečije predstave: Čarobni pasulj; Legenda o tebi Opere: Melanholični snovi grofa Save Vladisavića; Čarobna frulaDon ĐovaniSlužavka gospodaricaBela ružaViva la Mamma. Autor je knjiga stihova Praznik srca (1999-2010) i U prisustvu šapata (2013). Jedan je od osnivača i predsednik Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije i utemeljivač Nagrade Terpsihora, a glavni i odgovorni urednik publikacije za umetničku igru Stepart.

{:}{:en}

Opera: Melancholic Dreams of the Count Sava VladisavicThe Magic FluteDon GiovanniMaid MistressWhite RoseViva la Mamma.

He is the author of books of poems Holiday of Hearts(1999-2010) and At the Presence of Whisper (2013). He is one of founders and president of Association of Professional Ballet Dancers, Choreographers and Ballet Teachers of Serbia and the founder of the Terpsihora Award. He is Editor-in-Chief of Stepart, a magazine for artistic dance.

Awards: National Theater, City of Belgrade, Dimitrije Parlic Prize, Golden Badge of the Cultural Education Community of Serbia and Life Award Filip Višnjić.

Aleksandar Ilić choreographer

Aleksandar Ilić, MA is the first soloist of the ballet of the National Theater in Belgrade, choreographer, poet, and professor at the Belgrade Dance Institute. He was educated at Music School Isidor BajićDobrila Novkov’s Ballet School La Sylphide and Ballet School Lujo Davičo. Aleksandar holds Bachelor in Communications and MA in choreography (scholarship holder of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia).

Ballet Performances: Viva la vida!Lisbon StoryHoliday of LoveBallad of the Vagabond Moon and Butler’s BroomAlice in Wonderland.

Dance performances, installations and performances: Mila Foundation and PetsBehind the Mirror; My Phobia – Pteronophobia; Dance Theater LadiesSava Sumanovic’s Dance – BeračiceReminiscenceFour Poems for TađaAfter the SonataScandal in the Valley of Saint Florian.

Performances for the children: Magical BeansA Legend About You.

{:}