Koncert sinagogalnoga ansambla iz Berlina

U ponedeljak 28. januara u Sinagogi Sukat Šalom, publika je mogla da uživa u duhovnim kompozicijama, pretežno aškenaske tradicije, u izvođenju Sinagogalnog ansambla iz Belrina, na čelu sa dirigentom Reginom Jantian i kantorom Isakom Šeferom. Program koncerta nastavio se nastupom hora Braća Baruh, a na samom kraju usledilo je i udruženo pevanje ova dva ansambla.

Program koncerta:

Sinagogalni ansambl iz Berlina:

Dirigent: Regina Jantian

Louis Lewandowski (1821-1894)
Adonoj Moloch

Eduard Birnbaum (1855-1920)
Hashkivenu

Samuel Naumbourg(1817-1880)
Etz Chaim

Meir Finkelstein *1951
Avinu Shebashamayim

Max Janowski (1912-1991)
Avinu Malkenu

Ben Steinberg *1930
Sim Shalom

Marc Lavry (1903-1967)
Tov Lehodot

Menachem Wiesenberg  *1950
Eli Eli

Paul Ben Haim (1897-1984)
Lecha Dodi

Gil Aldema (1928-2014)/Naomi Shemer (1930-2004)
Sheleg Al Iri

Solisti:
Isak Šefer, kantor
Jasmin Levi-Elentuk, sopran
Danilo Tomić, klavir

Hor Braća Baruh

Arr. Jack Klebanow
Erev shel Shoshanim

Sefardska pesma
Durme Durme

———————————–

Gil Aldema / Naomi Shemer
Yerushalaym Shel Zahav

Meir Finkelstein
L´Dor va Dor