Koncert „Pesme Salomonove“

Skupština grada Beograda

Koncertom Pesme Salomonove u izvođenju ansambla Profeti della Quinta, u svečanom ambijentu Skupštine grada Beograda, 25. januara 2018. godine, otvorena je prva edicija Rosi festa. Na programu se se našle kompozicije Salamona Rosija i Elama Rotema, umetničkog rukovodioca ovog vokalnog ansambla, koje su prvi put izvedene na našim prostorima.

  Program koncerta oslikava višeslojnu umetnost Salomona Rosija, sudskog kompozitora u službi porodice Gonzaga i jedinstveno inovativnog kompozitora jevrejske liturgijske muzike.

  Iako u senci svog kolege i saradnika Klaudija Monteverdija, Rosijevi madrigali predstavljaju lep i prefinjen primer ovog žanra. Oni takođe predstavljaju važnu prekretnicu u istoriji muzike: Rosjievi Primo libro di Madrigali á 5 (1600 god.)  obuhvataju prvu poznatu štampanu intabulaciju za kiatron – takođe poznat i kao teorbo. Ova novina stvara prekretnicu (most) između polifonog madrigala iz 16. veka i  novog muzičkog sitla 17. veka.

  Pored njegovih plodnih “sekularnih” akativnosti, Rosi, jevrejin, napravio je revoluciju u sinagogalnoj muzici, predstavljanjem polifone postavke u (jevrejske) molitve i psalame. Dela ovog jevrejina su karakteristična po svojoj elegantnoj jednostavnosti; međutim ponekad Rosi koristi tehniku prisutnu u madrigalima kako bi povećao osećanja svojih slušalaca. Progam takođe obuhvata i nekoliko kompozicija Elama Rotema koja su inspirisana Rosijem, kako u stilskom pogledu tako i u izboru tekstova iz (jevrejskog) Starog zaveta.

  Muzika ovog kompoziotra pronalazi značajno mesto u radu ansambla Profeti della Quinta još od njihovog samog osnivanja. Članovi ovog ansabla kojima je Ivrit maternji jezik, usavršili su muziku italijanskog Baroka pa tako dele neposrednu vezu sa Salamonom Rosijem kao jevrejsko-italijanskim kompozitorom.

  Program koncerta

  Pesme Salomonove  Ha’Shirim asher li’Shlomo

  Salomone Rossi (c.1570-1630)

  Lamnatséah ‘al hagitit   Psalm 8

  Elohím hashivénu   Psalm 80:4, 8, 20

  Elam Rotem

  Kol dodí hineh-zéh bá   Song of Songs 2: 8-13

  Siméni chachotám al libécha   Song of Songs 8: 6-7

  Alessandro Piccinini (1566–ca.1638)

  Passacaglia

  Salomone Rossi (c.1570-1630)

  Shir hama’alót, ashréy kol yeré A-donáy   Psalm 128

  Hashkivénu   Vecernja molitva

  Elam Rotem

  Shechoráh aní venaváh   Song of Songs 1: 5-7

  Aní yeshenáh velibí er   Song of Songs  5:2-16, 6:1-3

  Improvizacija na Ballo del Granduca

  Salomone Rossi

  Udite lacrimosi spirti d’Averno   Madrigal

  Cor mio, deh non languire   Madrigal

  Rimanti in pace   Madrigal

  Mizmór letodáh   Psalm 100

  Haleluyáh, Halelí nafshí et A-donáy   Psalm 146

  Elam Rotem

  Aní chavatzélet haSharón   Song of Songs 2:1-5

  Hinách yafáh ra’yatí    Song of Songs 4:1-7

  Salomone Rossi

  Yitgadal veyitkadash   Kaddish prayer

  The Songs of Salomon  Ha’Shirim asher li’Shlomo

  Pesma Salamonova