Koncert „Porteti i sećanja“ 2019

U punoj sali Atrijuma Narodnog muzeja u Beogradu, 27. januara, na Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta u okrviru Rosi fest-a održan je koncert Portreti i sećanja. Ovaj koncert predstavlja veoma značajan segment Rosi fest-a, a ujedno je i jedini deo programa koji se kontinuirano ponavlja u okviru svih edicija festivala. Koncertu je prethodio istoimeni konkurs za mlade kompozitore, koji nastoji da ohrabri razvoj savremenog muzičkog stvaralaštva, kao i da mladim kompozitorima pruži priliku da predstave svoje delo i kreativnost. Konkurs prati ideju interkulturnog dijaloga, koji je primetan i u delima Salomona Rosija i ima za cilj da održi visok umetnički nivo.

Dela kompozitora se odnose na temu Portreti i sećanja, posvećenu sećanju na nemile događaje tokom Drugog svetskog rata, koji uključuju odavanje pošte žrtvama, pojedincima i kolektivima, ali i hrabrim i pravičnim delima. Tematski okviri konkursa, kao i samog festivala, podstaći će mlade umetnike u daljem nastojanju da se bave istraživanjem događaja, literarnih i drugih dela u vezi s temom holokausta, a njihova umetnička dela koja budu nastala ovom prilikom postaće sastavni deo repertoara učesnika festivala iz svih zemalja. Stoga će umetnici preko proširene programske osnove aktivno nastaviti da čuvaju sećanje na ovaj strašan deo ljudske istorije i nakon završetka festivala. S tim u vezi Rossi fest preuzima značajnu ulogu u baštinjenju kulture svesti o Holokaustu i stvara novu, veoma značajnu, kulturnu sferu u umetničkoj praksi budućih pokoljenja.

Ove godine stigle su prijave iz preko dvadeset zemalja širom sveta, sa skoro pedeset kompozicija, a Umetnički odbor festivala odabrao je pet kompozicija, sledećih autora: Bena Luna (UK), Brahe Bdil (Izrael),  Gaja Ben-Tova (Izrael), Nine Perović (Crna Gora) i Lazara Đorđevića (Srbija). Pored hora Braća Baruh i Jevrejskog kamernog orkestra, na koncertu su se predstavili i Sinagogalni ansambl iz Berlina (Nemačka), kamerni muzičari okupljeni u različtim instrumentalnim sastavima i vokalni solisti. Koncertom su dirigovali Regina Jantian (Nemačka), Stefan Zekić i Đorđe Perović.

Svjedoci

(za naratora, zenski vokal i klavir)

“Tekstualnu osnovu kompozicije Svjedoci čine dva različita, tematski udaljena teksta. Prvi, po čijem poglavlju iz knjige Hane Arendt, Ajhman u Jerusalimu, delo nosi naslov, sastoji se iz svedočenja Petera Bamma, nemačkog vojnog lekara koji je služio na ruskom frontu. Kako autorka knjige kaže, ovo je  „jedan od malobrojnih subjektivno iskrenih ratnih memoara objavljenih u Njemačkoj”. Ovaj tekst iznosi narator, a tekstualnu osnovu denice ženskog vokala čini pesma Mirka Banjevića, Nad sobom nevječnim. U ovoj pesmi Banjević se bavi esencijalno-egzistencijalnim pitanjima čoveka, te neminovnosti ljudske nemoći, stradanja i prolaznosti. Muzički materijal sistematski je organizovan prema izgledu klavijature i odnosa crnih i bijelih dirki.  Svedenost i jednostavnost muzičkog materijala (u pogledu primjene uskog klavirskog registra, jednoličnog melodijskog toka denice soprana, jednostavnosti harmonske strukture i dr.), te značenje i odnos dva teksta pozivaju slučaoca na unutrašnje i lično sagledavanje ove problematike i etičkih vrednosti individue i društva tog vremena, kao i vremena u kome živimo danas.”

Hayom

(za baritona i hornu)

Hayom je solističko meditativno delo koje se u celosti izvodi iza scene u mračnoj prostoriji. Solo bariton zatvorenih usta izvodi pentatonski ukrašene melodijske linije koje imitiraju antičko pevanje `genesis`, dok se kasnije priključuje horna koja imitira tenorsku liniju nalik ehu i kreira dijalog sa njim. Bariton, potom, peva poetski tekst koji se izgovara za Roš Hašanu (…) a kompozicija završava zvukom horne, koji ima konotaciju duvanja u šofar – jevrejski simbol tog posebnog dana, Roš Hašana (prvog dana jevrejske Nove godine), dana kada je čovek stvoren i biće mu suđeno za njegove postupke.“

Liebe Luise!

(za glas, klasičnu gitaru, klarinet, klavir, violončelo i kontrabas)

„Tekstovi iskorišćeni u delu preuzeti su iz pisma koje je mojoj prabaki napisao prijatelj Nemac ubrzo nakon Drugog svetskog rata, u kojem govori o poslednjim danima njenih roditelja u koncentracionom logoru, pre nego što su ubijeni. U ovom delu pokušala sam da, kroz veoma ograničenu upotrebu instrumenata, predstavim uspomene kao nepouzdane i prošlost kao sliku koja bledi jer prošlost može biti upamćena na različite načine i ne postoji jedna monolitna i objektivna perspektiva. U pitanju je prvi stav većeg projekta na kojem trenutno radim, ali takođe može biti izvođeno i kao samostalno delo.“

T-4

(za violinu, violončelo, alt trombon, detekciju pokreta i elektroniku)

T-4 predstavlja referencu na nacistički program eutanazije u kojem se sa ljudima sa posebnim potrebama eksperimentisalo, bili su sterilizovani i ubijani, samo zbog toga što su `defektni`. Delo neprekidno pravi referencu na imena nekih od onih koji su izgubljeni i pravi paralelu izmedju njih i ljudi sa posebnim potrebma koji su ubijani kao rezultat mera štendnje britanske vlade. Ovo delo ukratko postavlja pitanje da li smo naučili lekciju iz prošlosti ili ponavljamo iste strašne greške?“

IV razgledince iz 1994

(za naratora i kamerni ansambl)

Inspiracija za nastanak dela bio je autorov prvi susret sa Borskom beležnicom Mikloša Radnotija. Ovaj „neprekidni lirski izveštaj o stradanju i suočavanju sa stradanjem“, kako u predgovoru kaže Aleksandar Tišma, doživljava kulminaciju u četiri razglednice iz 1944. godine. Kompozicija IV razglednice iz 1944. napisana je za recitatora i kamerni ansambl koji čine flauta, klarinet, bas klarinet, klavir, violina, viola i kontrabas. Poetika dela plod je dugogodišnjeg istraživanja na polju boje i tembra, odnosno autorovog stalnog traganja za novim izražajnim sredstvima. Forma dela je prokomponovana, oslikavajući kroz četiri odseka svaku od četiri Radnotijeve razglednice. Kao lajtmotiv dela javlja se Radnotijeva pesma koja nije deo razglednica, ali je na autora ostavila snažan utisak.

Ana Se5al 2.jpg
Oratorijum Fuga smrti, Ane Segal 

Fuga smrti za solo baritona, hor i orkestar

Poznata izraelska kompozitorka bogatog iskustva, Ana Segal, ostvarila je saradnju sa brojnim muzičkim ansamblima i pojedincima, među kojima su se našli i Berlinski simfonijski orkestar i značajni izraelski dirigent Lior Šambadal. Autorka komponuje muziku za orkestar, hor, različite kamerne ansamble i solo instrumente, kao i muziku za film i muziku za decu. Jedno od njenih najskorije pisanih dela stavlja fokus na Holokaust jer je želela da napravi nešto važno što će u umetničkoj formi svetu reći više o ovoj tragediji. Igrom slučaja prijatelj joj je skrenuo pažnju na poeziju Paula Celana i zamisao je bila kompletna. Pesma u narativnoj formi prati perspektivu progonjenih Jevreja i počinje veoma upečatljivom slikom “crno mleko…” – belo mleko u Celanovoj poeziji postaje crno, simbolizujući svet koji se okreće bolu i užasu, a opsesivno ponavljanje ovih stihova postaje jedino što je ostalo kada su kapaciteti za razmišljanje izgubljeni u mraku. Celanova pesma nema srećan kraj, što i ne može imati u toj situaciji, tako da je autorka odlučila da uzme stih iz jedne druge poznate Celanove pesme, Tenebrae, za kraj svoje kompozicije. U poslednjim stihovima Jevreji se uspinju u “raj” i nalaze se pored Gospoda. Kako se čini da je u pitanju simbolički kraj, poslednji deo kompozicije zvuči u duru, kao simbol nade i praštanja. Kada je završila delo, Ana Segal izvela ga je svojoj baki, Fridi, koja je preživela Holokaust i nije mogla da ga odsluša do kraja, očiju punih suza. Premijerno izvođenje ovog dela na festivalu Luis Levandovski autorka je posvetila upravo svojoj baki.​ Ovo izuzetno delo na drugoj ediciji Rosi festa, izvešće Sinagogalni ansambl iz Berlina, na čelu sa dirigenticom Reginom Jentien.

chor_gross_SEB.jpg
Sinagogalni ansambl iz Berlina

Sinagogalni ansambl Berlin (Nemačka) čini osam do dvanaest pevača koji pevaju u različitim berlinskim operskim horovima ili rade kao solisti – slobodni umetnici. Ovaj ansambl je jedini ansambl na svetu koji izvodi liturgiju Luisa Levandovskog svakog petka uveče, na jutro Šabata i tokom svih jevrejskih praznika. Na svojim koncertima sa Sinagogalnim ansamblom Berlin, kantor Isak Šefer svetu predstavlja ovu jedinstvenu jevrejsko-nemačku tradiciju, sa kompozicijama i drugih velikih kompozitora XIX veka, kao što su Salomon Sulcer i Samuel Naumburg, ali i kompozitora XX veka, kao što su Kurt Vajk, Moris Ravel, Ben Stajnberg, Meir Finkelstajn i drugi. Ovaj ansambl poznat je i van svog matičnog grada i ima česte nastupe u Poljskoj, Engleskoj i Nemačkoj.

Regina Jentian, direktorka Sinagogalnog ansambla Berlin

Već sa dvanaest godina zainteresovala se za muziku za orgulje. Sa petnaest godina otpočela je svoje obrazovanje kao oganista i horski dirigent, a potom je u Jerusalimu i Berlinu studirala komparativnu muzikologiju i jevrejske studije. I sama je mnogo godina pevala u horu sinagoge, gde je dobila svoj umetnički impuls kroz rad sa kantorom Estrongo Nagamom, a od 1998. godine je organista i horski dirigent (choirmaster) sinagoge Pecalosištrase u Berlinu – Šarlotenburg. Jentianova je naročito ponosna na njen projekat – Luis Levandovski festival, čiji je umetnički direktor od 2011. godine, a na kojem učestvuju sinagogalni horvi iz celog sveta, izvodeći u muzičkoj tradiciji Luisa Levandovskog program iz oblasti evropske i američke muzičke sinagogalne muzike XIX i XX veka ili jevrejske pesme Istočne Evrope i Izraela.

jevrejski kamerni.jpg
Jevrejski kamerni orkestar

Jevrejski kamerni orkestar osnovao je 2012. godine violončeista Ladislav Mezei, u saradnji sa B’nei B’rit ložom Srbije, a članovi orkestra su profesionalni muzičari jevrejskog porekla i njihovih prijatelji. Primarni cilj orkestra predstavljanje muzike jevrejskih kompozitora, kao i drugih kompozitora čija su dela inspirisana jevrejskim temama, a interpretacija orkestra povezana je sa tradicijom, kulturom i istorijom jevrejske zajednice u Srbiji.

2015. EDJK, Kolarac  6.jpg
Hor Braća Baruh

Hor Braća Baruh iz Beograda, osnovan je 1879. godine kao Srpsko jevrejsko pevačko društvo, a istraživači tvrde da je reč o najstarijem jevrejskom horu na svetu. Promenio je naziv 1952. godine u sadašnji, u spomen na trojicu braće iz poznate jevrejske porodice Baruh iz Beograda, stradale u pogromima početkom Drugog svetskog rata. Tokom svog dugogodišnjeg rada, hor je priredio veliki broj koncerata u svim značajnim muzičkim centrima Jugoslavije, dok su inostrana gostovanja ostvarena širom zemalja sveta, od Evrope i Azije do koncerata u Karnegi Holu u Njujorku, 1978. godine. Hor Braća Baruh redovan je učesnik svih najvažnijih festivala klasične muzike (BEMUS, BELEF, Mokranjčevi dani u Negotinu, JHS u Nišu i dr.), odakle redovno donosi niz nagrada i priznanja za svoj rad. Neke od najznačajnijih ličnosti iz istorije naše umetničke muzike bile su na čelu hora Braća Baruh, među njima su: S. S. Mokranjac, J. Marinković, S. Hristić, B. Babić, B. Pašćan, A. Vujić i drugi. Hor Braća Baruh je dva puta odlikovan od strane Predsedništva države, za svoj doprinos kulturnoj afirmaciji zemlje, a u proteklih pet godina hor je osvojio niz značajnih nagrada: Za izuzetne uspehe koje je hor ostvario u poslednjih nekoliko godina zaslužni su, dirigent hora, Stefan Zekić i predsednik hora, Branka Cvejić Mezei.

12961307_985082948248968_621793179030217
Mina Gligorić, sopran

Rođena je 1993. godine u Šapcu. Osnovne i master studije  solo pevanja završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu  u klasi prof. Katarine Jovanović sa najvišom ocenom. Proglašena je za najboljeg studenta  u akademskoj 2014/2015. godini.  Višestruki je dobitnik nagrada na takmičenjima Nikola CvejićSrpska solo pesma, laureat na takmičenju Lazar Jovanović. Pored mnogih koncerata koje je organizovao Fakultet, ističe se učešće na Dunav festuRossi festu,  a kao uspešnog studenta je nagrađuju Centar lepih umetnosti Guarnerius  i Narodna biblioteka  Srbije. U oblasti barokne muzike  usavršavala se sa prof. Erihom Trakslerom sa Univerziteta umetnosti u Beču, sa Evelin Tab, a u okviru Barokne austrijske akademije sa Kristijanom Hilcom, Robertom Mameli i Marinom Bartoli.  Na ovom kursu postaje stipendista za 2017. godinu. Izabrana je da bude polaznik majstorske radionice Vladimira Redkina, soliste Baljšoj teatra, i Dejvida Gaulenda, umetničkog direktora programa za mlade u  Royal Opera House.  Trenutno je polaznik Operskog studija Narodnog pozorišta, honorarni saradnik pozorišta Madlenianum  Duško Radović

51056114_2278084925809227_87665131185839
Vuk Zekić, bariton

Diplomirao je na odseku za solo pevanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u Klasi profesora Nikole Kitanovskog. Od 2001. godine angažovan je kao stalni solista hora Braća Baruh sa kojim redovno nastupa na svim značajnim koncertima, festivalima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu (Italija, Slovenija, Austrija, Mađarska, Švajcarska, Španija…). Kao solista je učestvovao i u snimanju dva CD-a za hor Braća Baruh izvodeći dela srpskih, jevrejskih i svetski poznatih autora. Po završetku studija pevanja dobio je nagradu Fakulteta muzičke umetnosti za najperspektivnijeg mladog pevača sa najvišom prosečnom ocenom u svojoj generaciji. Pored brojnih nagrada koje je osvojio tokom školovanja, dobitnik je i specijalne nagrade na Međunarodnom takmičenju operskih pevača Citta’ di Alcamo (Italija, 2008. godine) koju mu je dodelio žiri u sastavu Richard Bonynge, Joan Sutherland, Lella Cuberli. U okviru operskog studija Narodnog pozorišta tumačio je uloge Marčela (Boemi) i Enrika (Lučija od Lamermura), kao i u praizvedbi Pučinijeve opere Il Tabarro, u  ulozi Mikelea. Od 2010. godine je solista u Narodnom pozorištu u Beogradu.

DSC_7980.JPG
Simonida Rodić, flauta

Završila je doktorske akademske studije (2015), specijalizaciju (2010) i diplomirala (2009) na studijskom programu za flautu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Ljubiše Jovanovića. Master studije i specijalizaciju za instrument Pikola završila je u Norveškoj na Univerzitetu u Stavangeru, u klasi profesora Vidara Austvika. Dobitnica je mnogih stipendija i nagrada na festivalima, republičkim i međunarodnim takmičenjima. Redovno nastupa kao solista i kamerni muzičar u zemlji i inostranstvu. 

Nikola Djurica.jpg
Nikola Ðurica, klarinet

Kada je kao petogodišnjak, prvi put čuo i video klarinet, rekao je: „Hoću to da sviram!” U periodu od 2003-2006 uzima 14 specijanlih nagrada (100 od 100 poena) I 9 prvih nagrada. U Septembru 2006 sa svojih nepunih 15 godina odlazi u Ameriku gde nastavlja srednju skolu u prestiznoj (Interlochen Arts Academy- Michigan USA) Nikola je bio vukovac, nastavio je svoje studije sa Pr. Franklin Cohen na Cleveland Institute of Music u Klivlendu/Ohio. Od leta 2012 Nikola postaje profesor na Internacionalom Festivalu Kamerne muzike u Pragu po imenu AMEROPA, Sa svojom 21 godinom Nikola diplomira sa cistim desetkama i nastavlja svoj put dalje u Japan. Po njegovom povratku u Beograd on je oformio Duo Gitarinet sa kolegom gitaristom – Mirkom Dimitrijevic. Gitarinet je pobednik na RTS emisiji Najbolji Orkestar Srbije. Od Novembra 2016, Nikola postaje kljucni deo Jazz Improvising Orkestra pod imenom Stegreif – Berlin Nemacka. Kao lider duvacke sekcije u ovom kamernom orkestru Nikola je svirao desetine koncertnih turneja u 2017 i 2018 godini.

Ulemek.jpg
Nikola Ulemek, bas klarinet

​Nikola Ulemek rođen je u Beogradu 1989. god. Osnovnu muzičku školu , OMŠ Stanislav Binički , završio je u klasi prof. Nenada Ivanovića, srednju školu , SMŠ Davorin Jenko u klasi prof. Ljubiše Jovanovića, a osnovne i master studijezavrsio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kod prof. Ante Grgina, sa prosekom od 10.00 . Pohađao je master klasove Ljubiše Jovanoviće, Jan JakubaBokuna, Dr. Stephanie Zelnick, Ante Grgina, Aleksandra Tasica, Pol Majera, Bruno Di Girolamo-a, Milan Reriche, Mate Bekavca, Jonatan Cohler-a i Rocco Parisi-a. Od 2010 do 2018. godine radio kao profesor klarineta u muzičkoj školi Vatroslav Lisinski,a po pozivu nastupa kao bas klarinetista u Simfonijskom orkestru RTS-a i Beogradskoj Filharmoniji. Artist je firme Heni Semer Paris. U julu 2013. godine je učestvovao na festivalu ClarinetFest u Asiziju (Italija) , a u decembru 2014. na 4tom Evropskom Klarinetskom Kongresu u Katovicama (Poljska).

unnamed (1).jpg
Katarina Popović, horna

Katarina Popović je rođena u Beogradu 1989. godine. Počela je da uči hornu u Muzičkoj školi Stanković’, gde je takođe završila nižu muzičku školu za klavir i solo pevanje, pa i srednju školu na odseku teorije muzike. 2010. ona diplomira hornu u klasi profesora Miloša Đorđevića i polaže prijemni na Univerzitetu Muzičke Umetnosti u Beogradu, gde je u klasu prima prof. Milan Radić, kod koga završava osnovne akademske studije 2014. godine. Iste godine upisuje master studije kod prof. Milana Radića. Katarina je svirala u brojnim orkestarima i redovno pohađa stručne seminare. ​U Narodnom pozorištu u Beogradu od 2010., radi kao honorarni član u orkestru. Pozvana je i kao gost u Banjalučku Filharmoniju od 2011.; bila je stalan honorarni član simfonijskog orkestra radio televizije Srbije od 2012. – 2017.;  Sa svojim bras kvintetom osvojila je Laureat na festivalu kamerne muzike u Pančevu. 

Soloist.jpg
Mina Mendelson, koncertmajstor

Rođena je u Beogradu. Doktorirala umetničke studije violine na FMU u Beogradu, u klasi red. prof. Fern Rašković. Usavršavala se kod profesora: David Takeno, Sabinne Grollmus, Stephan Baratdue, Sreten Krstić i Mateja Marinković. Gostovala je u brojnim gradovima Srbije i inostranstva (Kina, Turska, Holandija, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Mađarska, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija). Kao solista sarađivala je sa Niškim simfonijskim orkestrom, BGO Dušan Skovran, Kamernim ansamblom MokranjacGudačima Svetog Đorđa, Jevrejskim kamernim orkestrom, Orkestrom Univerziteta u Zhuhaiu (Kina) i sa dirigentima: Nelson Leong, dr Suzana Kostić, dr Milena Injac, Stefan Zekić, Vesna Šouc i Obrad Nedeljković. Na Fakultetu umetnosti u Nišu zaposlena je od 2003. godine i trenutno je vanredni profesor violine na Katedri za gudačke instrumente. 

10641107_10152611401438820_8445523985662
Nemanja Marjanović, viola

Nemanja Marjanović je rođen 1976. godine u Beogradu. Doplomirao je i Magistrirao na fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu, u klasi Prof. Dejana Mlađenovića, a trenutno je student Doktorskih studija na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije je završio i u Madridu, na visokoj školi za muziku Kraljica Sofia (Escuela Superior de Musica Reina Sofia), u klasi renomiranog svetskog solo violiste, Gerard Caussea (Zerar Kosea), u čijoj klasi je Magistrirao kao student generacije na katedri, i primio lično diplomu od Njenog Kraljevskog Visočanstva Rrine Sofie. Trenutno deluje kao Docent na Fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu, i na Akademiji Umjetnosti u Banja Luci,na katedri za gudačke instrumente na odseku viola.

Laci.jpg
Ladislav Mezei, violončelo

Redovni profesor na Katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na kojem je završio diplomske  i poslediplomske studije, nakon čega se dodatno usavršavao na Muzičkoj Akademiji Ferenc Liszt, u Budimpešti. Bogata umetnička biografija gospodina Mezei uključuje dve sezone na poziciji solo čeliste Sarajevske opere i filharmonije, mesto stalnog člana Beogradske filharmonije i poziciju vođe grupe violončela (1975–2004), solističke nastupe sa Vojvođanskim simfoničarima, Simfonijskim orkestrom RTS i orkestrom Vojske Jugoslavije, kao i poziciju soliste i člana baroknog ansambla Muzika florida i Akademskog kamernog ansambla Jeunesse musicale, dok su naročito zapaženi i njegovi nastupi na solo resitalima širom prostora bivše Jugoslavije. Osnivač je Jevrejskog kamernog orkestra sa kojim je ostvario veliki broj koncerata.

DOB 2018.jpg
Miladin Stojković, kontrabas

Osnovne i master studije završio je na Fakultetu muzičke umetnosti u kalsi profesora Nebojše Ignjatovića. Sarađivao je sa kamernim orkestrom Orfej, Camerata SerbicaCamerata Pančevo, ansamblom Beogradski barok, Simfonijskim orkestrom  RTS. Od 2013. godine predaje kontrabas u muzičkoj školi Dr Vojislav Vučković.

Igor - Copy.jpg
Igor Dražević, klavir

Igor Dražević (1989) je završio osnovne i master studije je klavira u klasi prof. Dubravke Jovičić. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek klavir, u klasi prof. Aleksandra Šandorova. Usavršavao se kod istaknutih profesora klavira: Svetlane Bogino, Vladimira Ugarkova, Aleksandra Serdara, Nevene Popović, Jokut Mihajlović, Arbo Valdme, Aleksandre Romanić, Natalije Trul i Siavuša Gadžijeva. Dobitnik je brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Kao solista i kamerni muzičar radi na promovisanju u očuvanju muzičkog stvaralaštva domaćih autora širom Srbije i u inostranstvu. Učestvovao je na festivalima savremene muzike kao što su, ReConstruction (2017), KoMA (2017, 2018), Rostrum+ (2018.)

unnamed.jpg
Milana Benedek, gitara

Započinje muzičko obrazovanje u muzičkoj školi  Vatroslav Lisinski u klasi prof. Gorana Popovića. Srednju muzičku školu završava u klasi prof. Aleksandra Hadži-Đorđevića. Školovanje nastavlja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Vere Ogrizović gde završava i master studije.  Trenutno radi kao profesor gitare u muzičkoj školi Vatroslav Lisinski.

{:}{:en}

Marking of Holocaust Remembrance Day

National Museum Belgrade

The Portraits and Remembrance concert is a significant part of the Rossi Fest program and is the only part of the festival that is constantly on the program of all festival editions. On the occasion of the World Day of Remembrance for Holocaust Victims, the program will consist of works made by young composers selected at the Competition for Composers: Portraits and Remembrance, as well as representative works composed by Jewish authors and historical works that correspond to the theme of the concert.​

By participating in the Rossi Fest Competition Composers, young composers have the opportunity to contribute to the world’s cultural heritage in the area of preserving memories of Holocaust victims and giving honour to those who opposed it, using historical literature and other sources as an inspiration or part of their compositions. The Artistic Committee of the festival selects the most representative performances for the concert each year.

This year, applications from countries around the world have been received (Luxembourg, Portugal, Croatia, Hungary, Iran, Mexico, Italy, Serbia, Uruguay, Kadana, Brazil, BiH, France , Israel, Russia, China, UK, South Africa, Armenia, Montenegro, USA, Ukraine), with nearly fifty compositions. The Artistic Committee of the Festival selected five pieces, of the following authors: Lazar Djordjevic (Serbia), Nina Perovic (Montenegro), Bracha Bdil (Israel), Ben Lunn (UK) and Guy Ben-Tov (Israel). In addition to the various chamber ensembles that will be presented to us that evening, Jewish Chamber Orchestra, the Baruch Brothers Choir and the Synagogal Ensemble Berlin will also take part in performing on the concert.​

This year, festival recieved entries from over twenty countries around the world from nearly fifty compositions, and the Artistic Committee of the Festival selected five compositions, from following composers: Ben Lunn (UK), Bracha Bdil (Israel), Gay Ben-Tov (Israel), Nina Perovic (Montenegro) and Lazar Djordjevic (Serbia). 

Beside the Baruch Brothers Choir and Jewish Chamber Orchestra, Synagogal Ensemble Berlin and vocal soloists and musicians gathered in various instrumental ensembles, performed at the concert.
The concert was conducted by Regina Yantian (Germany), Stefan Zekic and Djordje Perovic.

Nina Perovic

Nina has completed her basic and specialist studies of composition at Music Academy in Cetinje in the class of professor Zark Mirkovic. She graduated piano in the class of Professor Alexander Serdar, and she completed her specialist studies in the class of Professor Vladimir Bockarjev. Thanks to the scholarship Basileus she continued her studies of composing at the Music Academy in Ljubljana, in the class of professor Uros Rojko, where she gained Master’s degree. She completed her PhD studies in the class of professor Srdjan Hofman, at the Faculty of Music in Belgrade.

She has been studying at numerous courses abroad with renowned international composers such as Klaus Lang, Peter Ablinger, Georg Friedrich Has, Beat Furer, Dmitry Kourliandski, Vinko Globokar, Nigel Osborn and others.

She is engaged as an associate in teaching and as a guest lecturer at the Music Academy of Cetinje.​

Withesses

The text of this piece consists of two different and quite remote texts. The first one, that the piece is named after, is a testimony of German military doctor that served on Russian front, taken from Hannah Ardent`s Eichmann in Jerusalem, and is „among the very few subjectively sincere memoirs of its kind“ (The New Yorker) and the second one is Mirko Banjević`s poem Nad sobom nevječnim. The musical material is systematically organized by the looks of a keyboard and the relationship between black and white keys, where the note `D` has the `main role`. The soprano interprets the text of the poem, while the narrator delivers the textual basis of the testimony. The diligence and the simplicity of the music material, as well as the meaning and relationship of the two texts, invite the listener for inner viewing of this problematics and ethical values of that time`s individuals and society, but also of the time we live in.“

Bracha Bdil..jpg
Braha Bdil

Bracha Bdil, composer and pianist, born in 1988, has a B.ed in Music Education from Levinsky College and a Master’s degree in Music Education and Composition from the Jerusalem Academy of Music and Dance, led by Professor Andre Hajdu, o.b.m. and Professor Haim Permont. Bracha won the first prize in the Wolf Durmashkin Composition Award, Germany, the first prize in the Yardena Alotin Composition Competition, Bar-Ilan University, Israel, and a prize in the International Choral Writing Competition named after A.D Kastalsky – Moscow. Her repertoire includes orchestral music, chamber, vocal and electronic music, as well as music for dance and theatre. Her compositions have been performed around the world, including: China International Choir Festival – Beijing, Belt and Road World Choir Festival – Hong Kong, International Jewish-German Festival – Bavaria, Concert sponsored by the Russian Musical Union – Saint-Petersburg, The Schnittke Festival – Seratov-Russia, Société de Concerts de Montréal – Canada, and more. Bracha is a member of the Israel Composers’ League and her works are often performed on Israeli stages and the Israeli radio. Starting from season 2018-9 Bracha has been appointed as artistic director and chief conductor of the women’s Zmora orchestra in Jerusalem.

Hayom

„This day He causeth all the creatures of the universe to stand in judgment. Have mercy upon us, O Thou, who art tremendous, holy“. (Jewish prayer book)

The composition Hayom is for a Tenor and Horn. It is a soloist meditative composition which is performed entirely behind the scenes in a dark hall. The soloist tenor hums pentatonic decorated melodic lines that imitate ancient ‘genesis’ singing. Further on a horn joins in and imitates the tenor line like an echo and creates a dialogue with it. Further on the tenor sings the words of poetry which are said on Rosh-Hashanah. This day – mining the holly important day which G-d is judging all human beings for their past acts and determines their future, for good or for bad. The composition ends with a horn blast that connotes the blowing of the shofar – the Jewish symbol of that special day – Rosh Hashanah (the first day of the Jewish New Year) – the day that human being was created and is to be judged for his acts.

Guy Ben Tov.JPG
Gaj Ben-Tov

Guy Ben-Tov is an Israeli born composer-performer and video artist, currently residing and studying in Austria. The conflict between the absolute power bestowed upon the artist (composer/director) and the need for collaborators (performers/actors) to achieve an artistic vision, is currently a fundamental element in his aesthetic and moral approach to artmaking. Exploring a wider definition of the relations between performer and composer, in 2018 he formed Ungrateful Ambassadors, a composer/performer duo with Mathilde Vendramin. Currently finishing his Master’s degree in Composition and Music Theater at the Kunst Universität Graz under the guidance of Prof. Beat Furrer and Bernhard Lang. During various workshops, festivals and other musical activities he had the opportunity to study with Mark Andre, Matthew Shlomowitz, Dimitra Trypani, Jennifer Walshe, Klaus Lang, Hannes Seidl, Rebecca Saunders, Milica Djordjevic and Marco Blaauw. His pieces have been performed in Israel (Va’Yissa Meshallo Va’Yomar – Modalius Ensemble at the Israeli Music Festival), Turkey (Zrima -Herzafen Ensemble in Ankara), Germany (Ḥibur-חיבור in Darmstädter Ferienkurse 2018), Austria (YomoLedeT and Song of Food-ensemble B.i.R.D as part of Obsession Zeichnen an exhibition in the BRUSEUM, Neue Galerie, Graz), Greece, and Italy.

Liebe Luise!
for Voice, Classical Guitar, Clarinet, Piano, Cello and Contrabass

The texts in the piece are from a letter written shortly after WW2 by a German friend of my great grandmother, telling her about the last days of her parents in the concentration before they were murdered. In this piece, I am trying through very limited use of the instruments to present memories as unreliable and the past as a fading image, the past can be remembered in various ways and there is never a single monolithic objective perspective. This is the first movement of a bigger project I’m working on, but it could also be performed as a self-contained piece.

Ben Lunn.jpg
Ben Lun

His music has been described as ‘Evocative’, ‘Restrained Otherwordliness’, ‘Chilling’, ‘sophisticated and most importantly obsessive’ or ‘produces…glorious roaring sounds’ and ‘desolate monotone’. He has also been referred to as a ‘Composer of life music’.

Ben Lunn is a Mackem composer who studied in the Royal Welsh College of Music and Drama under the guidance of Peter Reynolds, as well as studying in the Lithuanian Academy of Music and Theatre with Marius Baranauskas. He has also received guidance from Param Vir. Since graduating from his Master’s he now resides in Glasgow, working in various elements including conducting, musicology, teaching and composing.

His work has been featured in many leading international festivals including Vale of GlamorganLondon New Wind FestivalDruskomanijaLeeds Leider+Zilele Muzicale AniversareHASS FESTToronto Contemporary Music Lab, and Occupy the Pianos. He has had the privilege of working with leading international ensembles and soloists like N.A.M.E.S, Sofia Soloists, Lithuanian National Symphony Orchestra, Ensemble Synaesthesis, Music Theatre Wales, Ligeti Quartet, OeNM, Ensemble X and Y, Nikolai Matsov, Rolf Hind, Francoise-Green Duo, Zubin Kanga, Martynas Levickis, JVLMA, and Jauna Muzika.

Currently, he has been made an associate artist for Drake Music. And in October he was appointed Trainee Artistic Director of the Hebrides Ensemble. Ben Lunn is also featured in the British Music Collection and the British Council’s Disability Arts Online as a featured artist. He is published by Oriana Productions

T-4

for Violin, Cello, Alto Trombone, Motion Detection, and Electronics

T-4 makes reference to the Nazi euthanasia programme where thousands of disabled people were sterilised, experimented on, and murdered simply for being seen as ‘defective’. The piece constantly references names of some of those lost and parallels them with disabled people being killed as a result of the British government’s austerity measures. In short, it asks have we learnt our lesson from the past or are we repeating the same horrific mistakes?

Lazar crop.jpg
Lazar Djordjevic

Lazar Djordjevic was born in 1992 in Kragujevac. In 2010 he enrolled in basic academic studies of composition at the Faculty of Music in Belgrade, in the class of Zoran Eric, a full-time professor. He is currently a student of the final year of doctoral academic studies. Lazar Đorđević was trained abroad by attending compositional workshops led by composers Peter Ablinger, Vinko Globokar, Stephen McNeff, Sidney Corbett, Johannes Kretz, Yann Robin… The compositions by Lazar Djordjevic were performed several times in the country and abroad. Apart from his own compositions, many of Djordjevic’s orchestrations of other authors, as well as the works in the field of applied music, have been performed. For the composition Jednom sam negde čuo… for clarinet, accordion and string quartet (2016) he received an international award for the best composition at the contest New Serbian Music for the Accordion at the International Festival of Accordions Eufonija. He is a prize-winner from the Stevan Hristic Foundation in 2015 and Josip Slavenski Foundation in 2017. He is the author of the first Serbian concert for accordion and orchestra, premiered in 2017 at Novi Sad. Lazar Đorđević is currently employed as an assistant at the Department of Music Theory at the Faculty of Music Arts in Belgrade.

IV postcards from 1944

The inspiration for making this piece is the author`s first encounter with Bor`s Notebook (Bori notes) of Miklós Radnóti. This „continuous lyric report on calvary and confrontation with calvary“, as said by Aleksandar Tišma in the foreword, has its culmination in four postcards from 1944. The piece is written for a reciter and chamber ensemble consisting of flute, clarinet, bass clarinet, piano, violin, viola and double bass, and the poetics of the piece is a result of the author`s exploring of sound colour and timbre of many years and of his constant search for the new means of expression.

The form of the piece depicts in its four sections each of the four Radnóti`s postcards. Radnóti`s poem that is not a part of the postcards, but has made a strong impression of the author, appears as a leitmotif of the piece.

Ana Se5al 2.jpg
Oratorio Todesfuge (Paul Celan), by Anna Segal

Well known Israeli contemporary composer Anna Segal has extensive musical experience. She is working with different musical collectives and has been lucky to collaborate with the Berliner Symphonic Orchestra in Berlin and the great Israeli conductor Lior Shambadal. She composes music for orchestra, choir, quintet, suites, pieces for solo instruments, film scores as well as music for children.

One of her latest pieces has been focussed around the Holocaust. She wanted to create something important that, in artistic form, will tell the world more about this tragedy. By chance, a friend drew her attention to the poetry of Paul Celan. And the jigsaw puzzle was completed.

The poem is in narrative form and is from the perspective of the persecuted Jewish people. The poem begins with a very bright image – “black milk…” The white milk in Celan´s poetry turns black, symbolic of the world turning over to pain and horror.

The obsessive repetition of those lines being the only thing left when all capacity to think is lost in the darkness.

Celan’s poem does not have a happy end, and it cannot be in that situation, so Anna Segal decided to take a line from another well-known Celan’s poem Tenebrae for the end of this composition. In the final lines, the Jewish people ascend to “heaven”, they are next to the Lord. It seems to her that this is a symbolic end, so the last passage sound in major, as a symbol of hope and forgiveness.

When this musical piece was finished, Anna Segal played it to her grandmother Frida, who survived the Holocaust. She could not listen to the end, tears welling in her eyes. The Israeli composer will dedicate the premiere of Todesfuge at the festival to her grandmother. Anna Segal´s personal interpretation of Paul Celan´s poem is taking the listener on a journey into the memory of the Jewish people. The music is giving the poetry of Celan colour and maybe a new life.

chor_gross_SEB.jpg
Synagogal Ensemble Berlin

The ensemble consists of eight to twelve singers who work as freelance soloists or belong to the Berlin opera choirs. The Synagogal Ensemble Berlin is the only ensemble in the world that brings the liturgy of Louis Lewandowski to music every Friday night, Shabbat morning and on all Jewish holidays. In his concerts with the Synagogal Ensemble Berlin, Cantor Isaac Sheffer brings this unique Jewish-German tradition into the world, with compositions by other great composers of the 19th century such as Salomon Sulzer and Samuel Naumbourg as well as from the 20th century such as Kurt Weill, Maurice Ravel, Ben Steinberg, Meir Finkelstein and others. The ensemble performs again and again in Poland, England and France.

Regina Yantian, director of the Synagogal Ensemble Berlin

Already at the age of 12, Regina Yantian became interested in organ music. At the age of fifteen, she began her education as an organist and choirmaster and subsequently studied comparative musicology and Jewish studies in Jerusalem and Berlin. Since 1998 she is organist and choirmaster of the synagogue Pestalozzistraße in Berlin-Charlottenburg.

For many years Yantian sang herself in the synagogue choir and got her artistic impulses through her work with Cantor Estrongo Nachama. She is also the director of the Synagogue Ensemble Berlin, which is known far beyond the borders of Berlin.

Yantian is particularly proud of her latest project: since 2011 she has been Artistic Director of the Louis Lewandowski Festival, inviting synagogue choirs from all over the world to dedicate themselves to Louis Lewandowski’s tradition. As part of the cultural program, the municipalities have two programs to choose from European and American Synagogal Music of the 19th and 20th Century and Jewish songs from Eastern Europe and Israel.

jevrejski kamerni.jpg
Jewish chamber orcest

Jewish Chamber Orchestra was founded in 2012 by Ladislav Mezei in cooperation with B’nei B’rit lodge of Serbia. The members of the orchestra are professional  musicians of Jewish descent and their friends. The JCO’s primary purpose is to present the music of Jewish composers, as well as the others, whose written work was inspired by Jewish themes. Their interpretations are related to tradition, culture and history of Jewish community of Serbia.

2015. EDJK, Kolarac  6.jpg
Hor Braća Baruh

The Baruch Brothers Choir from Belgrade was established as the Serbian-Jewish Singers Society in 1879, with the goal of cherishing and performing the cultural and artistic heritage and tradition of the Jewish people which lives in these parts. The Society changed its name in 1952 to the current name in commemoration of the three brothers from the progressive revolutionary Jewish family of Baruch, members of the resistance movement who were killed during the pogroms of the Nazi regime during the Second World War. Joshua Jacobson (Boston, USA), conductor and a renowned researcher in the field of Jewish music, has concluded that this choir is the oldest active Jewish choir in the world.

From the year of its foundation until today, the choir has held numerous concerts and participated in many competitions and festivals in the former Yugoslavia (Yugoslav Choral Festivities in Nish, Mokranjac’s Days in Negotin, BEMUS, BELEF, Choirs among the Frescoes in Belgrade and others), as well as abroad (Israel, USA, France, Italy, Austria, Switzerland, Greece, the Netherlands, Hungary, Spain, UK and others). Among the most important performances of the choir, we would like to mention the concert in Carnegie Hall in 1978, as well as the attendance of our choir on numerous occasions at the most important Jewish choir festival Zimriya in Jerusalem. Our ensemble has gradually perfected its performance under the conductorship of the most eminent conductors and composers of our country (S. S. Mokranjac, J. Marinković, S. Hristić, B. Babić, B. Pašćan, A. S. Vujić, et al.), having gained under their guidance a high level of artistic interpretation and superb discipline in stage performance. The repertory of the choir consists of representative works of musical literature from both Jewish and Serbian composers, as well as all the most important works of the classical choir repertory of all styles and epochs and the works of modern composers. The Baruch Brothers Choir has been awarded two times for the cultural affirmation of its country by the presidency of Serbia, and in the past five years, the choir won many significant awards. The choir’s admirable success was largely achieved by the contribution of its conductor, Stefan Zekic, and the president, Branka Cvejic – Mezei.

12961307_985082948248968_621793179030217
Mina Gligorić, soprano

Rođena je 1993. godine u Šapcu. Osnovne i master studije  solo pevanja završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu  u klasi prof. Katarine Jovanović sa najvišom ocenom. Proglašena je za najboljeg studenta  u akademskoj 2014/2015. godini.  Višestruki je dobitnik nagrada na takmičenjima Nikola Cvejić, Srpska solo pesma, laureat na takmičenju Lazar Jovanović. Pored mnogih koncerata koje je organizovao Fakultet, ističe se učešće na Dunav festu, Rosi festu,  a kao uspešnog studenta je nagrađuju Centar lepih umetnosti Guarnerius  i Narodna biblioteka  Srbije. U oblasti barokne muzike  usavršavala se sa prof. Erihom Trakslerom sa Univerziteta umetnosti u Beču, sa Evelin Tab, a u okviru Barokne austrijske akademije sa Kristijanom Hilcom, Robertom Mameli i Marinom Bartoli.  Na ovom kursu postaje stipendista za 2017. godinu. Izabrana je da bude polaznik majstorske radionice Vladimira Redkina, soliste Baljšoj teatra, i Dejvida Gaulenda, umetničkog direktora programa za mlade u  Royal Opera House.  Trenutno je polaznik Operskog studija Narodnog pozorišta, honorarni saradnik pozorišta Madlenianum  i Duško Radović. 

51056114_2278084925809227_87665131185839
Vuk Zekić, bariton

Diplomirao je na odseku za solo pevanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u Klasi profesora Nikole Kitanovskog. Od 2001. godine angažovan je kao stalni solista hora Braća Baruh sa kojim redovno nastupa na svim značajnim koncertima, festivalima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu (Italija, Slovenija, Austrija, Mađarska, Švajcarska, Španija…). Kao solista je učestvovao i u snimanju dva CD-a za hor Braća Baruh izvodeći dela srpskih, jevrejskih i svetski poznatih autora. Po završetku studija pevanja dobio je nagradu Fakulteta muzičke umetnosti za najperspektivnijeg mladog pevača sa najvišom prosečnom ocenom u svojoj generaciji. Pored brojnih nagrada koje je osvojio tokom školovanja, dobitnik je i specijalne nagrade na Međunarodnom takmičenju operskih pevača Citta’ di Alcamo (Italija, 2008. godine) koju mu je dodelio žiri u sastavu Richard Bonynge, Joan Sutherland, Lella Cuberli. U okviru operskog studija Narodnog pozorišta tumačio je uloge Marčela (Boemi) i Enrika (Lučija od Lamermura), kao i u praizvedbi Pučinijeve opere Il Tabarro, u  ulozi Mikelea. Od 2010. godine je solista u Narodnom pozorištu u Beogradu.

DSC_7980.JPG
Simonida Rodić, flauta

Završila je doktorske akademske studije (2015), specijalizaciju (2010) i diplomirala (2009) na studijskom programu za flautu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Ljubiše Jovanovića. Master studije i specijalizaciju za instrument Pikola završila je u Norveškoj na Univerzitetu u Stavangeru, u klasi profesora Vidara Austvika. Dobitnica je mnogih stipendija i nagrada na festivalima, republičkim i međunarodnim takmičenjima. Redovno nastupa kao solista i kamerni muzičar u zemlji i inostranstvu. 

Nikola Djurica.jpg
Nikola Ðurica, klarinet

Kada je kao petogodišnjak, prvi put čuo i video klarinet, rekao je: „Hoću to da sviram!” U periodu od 2003-2006 uzima 14 specijanlih nagrada (100 od 100 poena) I 9 prvih nagrada. U Septembru 2006 sa svojih nepunih 15 godina odlazi u Ameriku gde nastavlja srednju skolu u prestiznoj (Interlochen Arts Academy- Michigan USA) Nikola je bio vukovac, nastavio je svoje studije sa Pr. Franklin Cohen na “Cleveland Institute of Music” u Klivlendu/Ohio. Od leta 2012 Nikola postaje profesor na Internacionalom Festivalu Kamerne muzike u Pragu po imenu AMEROPA, Sa svojom 21 godinom Nikola diplomira sa cistim desetkama i nastavlja svoj put dalje u Japan. Po njegovom povratku u Beograd on je oformio Duo Gitarinet sa kolegom gitaristom – Mirkom Dimitrijevic. Gitarinet je pobednik na RTS emisiji “Najbolji Orkestar Srbije”. Od Novembra 2016, Nikola postaje kljucni deo Jazz Improvising Orkestra pod imenom “Stegreif” – Berlin Nemacka. Kao lider duvacke sekcije u ovom kamernom orkestru Nikola je svirao desetine koncertnih turneja u 2017 i 2018 godini.

Ulemek.jpg
Nikola Ulemek, bas klarinet

​Nikola Ulemek rođen je u Beogradu 1989. god. Osnovnu muzičku školu , OMŠ “Stanislav Binički” , završio je u klasi prof. Nenada Ivanovića, srednju školu , SMŠ “Davorin Jenko“ u klasi prof. Ljubiše Jovanovića, a osnovne i master studijezavrsio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kodprof. Ante Grgina, sa prosekom od 10.00 . Pohađao je master klasove Ljubiše Jovanoviće, Jan JakubaBokuna, Dr. Stephanie Zelnick, Ante Grgina, Aleksandra Tasica, Pol Majera, Bruno Di Girolamo-a, Milan Reriche, Mate Bekavca, Jonatan Cohler-a i Rocco Parisi-a. Od 2010 do 2018. godine radio kao profesor klarineta u muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“,a po pozivu nastupa kao bas klarinetista u Simfonijskom orkestru RTS-a i Beogradskoj Filharmoniji. Artist je firme Heni Semer Paris. U julu 2013. godine je učestvovao na festivalu „ClarinetFest“ u Asiziju (Italija) , a u decembru 2014. na 4tom Evropskom Klarinetskom Kongresu u Katovicama (Poljska).

unnamed (1).jpg
Katarina Popović, horna

Katarina Popović je rođena u Beogradu 1989. godine. Počela je da uči hornu u Muzičkoj školi ,,Stanković’’, gde je takođe završila nižu muzičku školu za klavir i solo pevanje, pa i srednju školu na odseku teorije muzike. 2010. ona diplomira hornu u klasi profesora Miloša Đorđevića i polaže prijemni na Univerzitetu Muzičke Umetnosti u Beogradu, gde je u klasu prima prof.Milan Radić, kod koga završava osnovne akademske studije 2014. godine. iste godine upisuje master studije kod prof. Milana Radića. Katarina je svirala u brojnim orkestarima i redovno pohađa stručne seminare. ​U Narodnom pozorištu u Beogradu od 2010., radi kao honorarni član u orkestru. Pozvana je i kao gost u Banjalučku Filharmoniju od 2011.; bila je stalan honorarni član simfonijskog orkestra radio televizije Srbije od 2012. – 2017.;  Sa svojim bras kvintetom osvojila je Laureat na festivalu kamerne muzike u Pančevu. 

Soloist.jpg
Mina Mendelson, koncertmajstor

Rođena je u Beogradu. Doktorirala umetničke studije violine na FMU u Beogradu, u klasi red. prof. Fern Rašković. Usavršavala se kod profesora: David Takeno, Sabinne Grollmus, Stephan Baratdue, Sreten Krstić i Mateja Marinković. Gostovala je u brojnim gradovima Srbije i inostranstva (Kina, Turska, Holandija, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Mađarska, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija). Kao solista sarađivala je sa Niškim simfonijskim orkestrom, BGO Dušan Skovran, Kamernim ansamblom Mokranjac, Gudačima Svetog Đorđa, Jevrejskim kamernim orkestrom, Orkestrom Univerziteta u Zhuhaiu (Kina) i sa dirigentima: Nelson Leong, dr Suzana Kostić, dr Milena Injac, Stefan Zekić, Vesna Šouc i Obrad Nedeljković. Na Fakultetu umetnosti u Nišu zaposlena je od 2003. godine i trenutno je vanredni profesor violine na Katedri za gudačke instrumente. 

10641107_10152611401438820_8445523985662
Nemanja Marjanović, viola

Nemanja Marjanovic je rodjen 1976. godine u Beogradu. Doplomirao je i Magistrirao na fakultetu Muzicke Umetnosti u Beogradu, u klasi Prof. Dejana Mladjenovica, a trenutno je student Doktorskih studija na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije je zavrsio i u Madridu, na visokoj skoli za muziku Kraljica Sofia (Escuela Superior de Musica Reina Sofia), u klasi renomiranog svetskog solo violiste, Gerard Caussea (Zerar Kosea), u cijoj klasi je Magistrirao kao student generacije na katedri, i primio licno diplomu od NJenog Kraljevskog Visocanstva Rrine Sofie. Trenutno deluje kao Docent na Fakultetu Muzicke Umetnosti u Beogradu, i na Akademiji Umjetnosti u Banja Luci,na katedri za gudacke instrumente na odseku viola.

Laci.jpg
Ladislav Mezei, violončelo

Redovni profesor na Katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na kojem je završio diplomske  i poslediplomske studije, nakon čega se dodatno usavršavao na Muzičkoj Akademiji Ferenc Liszt, u Budimpešti. Bogata umetnička biografija gospodina Mezei uključuje dve sezone na poziciji solo čeliste Sarajevske opere i filharmonije, mesto stalnog člana Beogradske filharmonije i poziciju vođe grupe violončela (1975–2004), solističke nastupe sa Vojvođanskim simfoničarima, Simfonijskim orkestrom RTS i orkestrom Vojske Jugoslavije, kao i poziciju soliste i člana baroknog ansambla Muzika florida i Akademskog kamernog ansambla Jeunesse musicale, dok su naročito zapaženi i njegovi nastupi na solo resitalima širom prostora bivše Jugoslavije. Osnivač je Jevrejskog kamernog orkestra sa kojim je ostvario veliki broj koncerta.

DOB 2018.jpg
Miladin Stojković, kontrabas

Osnovne i master studije zavrsio je na Fakultetu muzicke umetnosti u kalsi profesora Nebojse Ignjatovica. Saradjivao je sa kamernim orkestrom Orfej, Camerata Serbica, Camerata Pancevo, ansamblom Beogradski barok, Simfonijskim orkestrom  RTS. Od 2013. godine predaje kontrabas u muzickoj skoli Dr Vojislav Vuckovic.

Igor - Copy.jpg
Igor Dražević, klavir

Igor Dražević (1989) je završio osnovne i master studije je klavira u klasi prof. Dubravke Jovičić. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek klavir, u klasi prof. Aleksandra Šandorova. Usavršavao se kod istaknutih profesora klavira: Svetlane Bogino, Vladimira Ugarkova, Aleksandra Serdara, Nevene Popović, Jokut Mihajlović, Arbo Valdme, Aleksandre Romanić, Natalije Trul i Siavuša Gadžijeva. Dobitnik je brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Kao solista i kamerni muzičar radi na promovisanju u očuvanju muzičkog stvaralaštva domaćih autora širom Srbije i u inostranstvu. Učestvovao je na festivalima savremene muzike kao što su ,,ReConstruction” (2017), ,,KoMA” (2017, 2018), Rostrum+ (2018.)

unnamed.jpg
Milana Benedek, gitara

Započinje muzičko obrazovanje u muzičkoj školi  “Vatroslav Lisinski” u klasi prof. Gorana Popovića. Srednju muzičku školu završava u klasi prof. Aleksandra Hadži-Đorđevića. Školovanje nastavlja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Vere Ogrizović gde završava i master studije.  Trenutno radi kao profesor gitare u muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“.

{:}