{:sr}Ladislav Mezei{:}{:en}Ladislav Mezei{:}

{:sr}

UMETNIČKI ODBOR

VIOLONČELISTA​, PROFESOR FMU

Redovni je profesor na Katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Nakon studija u Beogradu, usavršavao se na Muzičkoj Akademiji Ferenc Liszt u Budimpešti. Bogata umetnička biografija gospodina Mezeia uključuje dve sezone na poziciji solo čeliste Sarajevske opere i filharmonije, mesto stalnog člana Beogradske filharmonije i poziciju vođe grupe violončela (1975–2004), zatim solističke nastupe sa Vojvođanskim simfoničarima, Simfonijskim orkestrom RTS i orkestrom Vojske Jugoslavije. Bio je solista i član baroknog ansambla Muzika florida i Akademskog kamernog ansambla Jeunesse musicale. Naročito su zapaženi  njegovi nastupi na solo resitalima širom prostora bivše Jugoslavije. Među nastupima gospodina Mezeia ističe se učešće na Milenijumskom gala koncertu u njujorškom Linkoln centru, 1999. godine. Stalni je saradnik u orkestru Camerata Serbica, sa kojim je gostovao u regionu i Evropi, a dugogodišnji je član Pančevačkog gudačkog kvarteta (Arco). Osnivač je Jevrejskog kamernog orkestra sa kojim je ostvario veliki broj koncerta. Poslednjih godina je redovan član više kamernih ansambala koji neguju savremenu muziku. Gudački kvartet TAJJ, čiji je takođe član, postao je 2005. godine prvi kvartet koji je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu stekao magistarsko zvanje.

{:}{:en}

ARTISTIC COMMITTE

VIOLONCELLIST​, PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF BELGRADE 

Full-time professor at the Chamber Music Department of the Faculty of Music in Belgrade, where he earned his BA and MA degrees. Specialization he did at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest. His extensive artistic biography includes two seasons playing as a solo cellist of Sarajevo Opera and Philharmonic Orchestra, full-time membership in Belgrade Philharmonic Orchestra and lead cellist position (1975–2004), then solo performances with Sarajevo Philharmonic Orchestra, Vojvodina Symphony Orchestra, RTS Symphony Orchestra, Military Orchestra of Yugoslavia and more. He was a soloist and member of baroque ensemble Muzika Florida and academic chamber ensemble Ensemble Jeunesse Musicale. Among his performances stands out the Millenium Gala Concert in NY Lincoln Center in 1999. He is a permanent associate at the orchestra Camerata Serbica, as well as the member of Pancevo string quartet (today: Arco String Quartet). He’s the founder of Jewish Chamber Orchestra, with which he has made a large number of performances. The string quartet TAJJ, whose member mr. Mezei is, became in 2005 the first quartet that earned an MA degree at the Faculty of Music, Belgrade. 

{:}