Mina Mendelson, violina

Rođena je u Beogradu. Doktorirala је umetničke studije violine na FMU u Beogradu, u klasi red. prof. Fern Rašković. Usavršavala se kod profesora: David Takeno, Sabinne Grollmus, Stephan Baratdue, Sreten Krstić i Mateja Marinković. Gostovala je u brojnim gradovima Srbije i inostranstva (Kina, Turska, Holandija, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Mađarska, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija). Kao solista sarađivala je sa Niškim simfonijskim orkestrom, BGO Dušan Skovran, Kamernim ansamblom Mokranjac, Gudačima Svetog Đorđa, Jevrejskim kamernim orkestrom, Orkestrom Univerziteta u Zhuhaiu (Kina) i sa dirigentima: Nelson Leong, dr Suzana Kostić, dr Milena Injac, Stefan Zekić, Vesna Šouc i Obrad Nedeljković. Na Fakultetu umetnosti u Nišu zaposlena je od 2003. godine i trenutno je vanredni profesor violine na Katedri za gudačke instrumente.