Nemanja Marjanović

Nemanja Marjanović viola

Nemanja Marjanović je rođen 1976. godine u Beogradu. Doplomirao je i Magistrirao na fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu, u klasi Prof. Dejana Mlađenovića, a trenutno je student Doktorskih studija na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije je završio i u Madridu, na visokoj školi za muziku Kraljica Sofia (Escuela Superior de Musica Reina Sofia), u klasi renomiranog svetskog solo violiste, Gerard Caussea (Zerar Kosea), u čijoj klasi je Magistrirao kao student generacije na katedri, i primio lično diplomu od Njenog Kraljevskog Visočanstva Rrine Sofie. Trenutno deluje kao Docent na Fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu, i na Akademiji Umjetnosti u Banja Luci,na katedri za gudačke instrumente na odseku viola.