Rođen je u Avinjonu 1908 godine gde je živeo do smri 1992 godine. Jedan je od najznačjnijih kompozitora prošlog veka. Osim po kompozitorskoj delatnosti, upamćen je i kao virtuozni orguljaš, pedagog, ornitolog. Kompoziciju i orgulje studirao je u Parizu, gde, 1942. godine postaje profesor na Konzervatorijumu, ostavivši uticaj na mnoge kompozitore koji su obeležili muzičke tokove posleratnog perioda. Jedan je od pionira serijalizma, avangardnog muzičkog stila. Po načinu tretiranja ritma i harmonije, Mesijan se, uz Igora Stravinskog, smatra jednim od najinovativnijih kompozitora XX veka. Sam kompozitor je o sebi govorio kao o ”kompozitoru i ritmičaru”. Inspirisan prirodom, hrišćanskom verom, drevnom muzikom Grčke i Indije i produbljenim istraživanjem ptičijeg poja, formirao je svoj lični muzički izraz. Njegov kompozicioni stil karakteriše sinteza emocionalne ekspresivnosti, religiozne posvećenosti i vrhunske intelektualne kontrole muzičkog materijala. Pored Kvarteta za kraj vremena, među najznačajnija dela kompozitora ubrajaju se i: Katalog ptica, Buđenje ptica, Ciklus orguljskih komada.