Koncert Portreti i sećanja je jedan od najznačajnijih elemenata festivalskog programa i održava se povodom obeležavanja Svetkog dana sećanja na žrtve Holokausta. Samom koncertu prethodi istoimeni konkurs za mlade kompozitore.

O konkursu Portreti i sećanja

Dela mladih autora prate temu Portreti i sećanja, posvećenu sećanju na događaje tokom Drugog svetskog rata, koji uključuju odavanje pošte žrtvama, pojedincima i kolektivima, ali i hrabrim i pravičnim delima.

Smatramo da će tematika kojom se konkurs, kao i sam festival, bavi, podstaći mlade umetnike u daljem nastojanju da se bave istraživanjem događaja, literarnih i drugih dela vezanih za tematiku holokausta, a njihova umetnička dela koja su nastala ovom prilikom postala su sastavni deo repertoara učesnika festivala iz svih zemalja, te će preko proširene programske osnove, umetnici i dalje aktivno nastaviti da čuvaju sećanje na ovaj strašan deo ljudske istorije i nakon završetka festivala.

Rosi fest ovakvim načinom delovanja preuzima značajnu ulogu u baštinjenju kulture svesti o holokaustu i stvara novu, veoma značajnu, kulturnu sferu u umetničkoj praksi budućih pokoljenja. Cilj ovog koncepta je da putem angažovanja mladih, talentovanih umetnika najrazličitijih profila i nacionalnosti (kompozitora, kamernih ansambala, orkestra, instrumentalnih, vokalnih solista svih zemalja – učesnica festivala) podignemo svest o neophodnosti promovisanja obrazovanja, sećanja i istraživanja o holokaustu na najvišem umetničkom nivou.

2018

prijavilo se __ kompozitora iz __ zemalja. Izabrano je __. Vise o koncertu Portreti i sećanja mozete videti ovde:

2019

prijavilo se __ kompozitora iz __ zemalja. Izabrano je __. Vise o koncertu Portreti i sećanja mozete videti ovde:

2020

umesto konkursa za mlade kompozitore izvodjen Mesijan.

2021

konkurs se otvara vrlo brzo.