Sinagogalni ansambl Berlin

Sinagogalni ansambl Berlin

Ovaj ansambl čini osam do dvanaest pevača koji pevaju u različitim berlinskim operskim horovima ili rade kao solisti – slobodni umetnici. Sinagogalni ansambl iz Berlina je jedini ansambl na svetu koji izvodi liturgiju Luisa Levandovskog  svakog petka uveče, na jutro Šabata i tokom svih jevrejskih praznika. Na svojim koncertima, sa Sinagogalnim ansamblom iz Berlina, kantor Isak Šefer svetu predstavlja ovu jedinstvenu jevrejsko-nemačku tradiciju, sa kompozicijama i drugih velikih kompozitora XIX veka, kao što su Salomon Sulcer i Samuel Naumburg, ali i kompozitora XX veka, kao što su Kurt Vajk, Moris Ravel, Ben Stajnberg, Meir Finkelstajn i drugi. Ovaj ansambl poznat je i van svog matičnog grada i ima česte nastupe u Poljskoj, Engleskoj i Nemačkoj.