1992, Beograd

Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u muzičkoj školi Dr Vojislav Vučković na odseku za harmoniku. Školovanje nastavlja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, najpre na Odseku za etnomuzikologiju, a zatim upisuje studije Kompozicije u klasi profesora Zorana Erića i Branke Popović, gde je trenutno na četvrtoj godini studija. Ovaj mladi autor od početka studija pokazuje interesovanje za različite muzičke žanrove, te se, osim na polju umetničke muzike, oprobava i u domenu filmske muzike. Njegove kompozicije su redovno izvođene na festivalima mladih autora, kao što su KoMA i FESTUM, a neretko se nalaze i repertoarima solističkih koncerata. U septembru 2017. godine, na kongresu muzikologa i teoretičara Modus, Modi, Modality održanom na Evropskom univerzitetu u Nikoziji (Kipar), predstavljena je autorova kompozicija za mešoviti hor Pepela u okviru rada Escalator to Parnassus, u kojem su se autori bavili predočavanjem načina na koji najmlađa generacija naših muzičkih stvaralaca, među kojima je i ovaj mladi kompozitor, percipira vizantijsko i starogrčko nasleđe.​