{:sr}Tamar Melani Šalit{:}{:en}Tamar Melani Shalit{:}

{:sr}

1990, Jerusalim

Trenutno završava Osnovne studije kompozicije na Akademiji za muziku i ples u Jerusalimu, u klasi profesora Haima Permonta. Rođena u Jerusalimu, Tamar je naslednica  / potomak žrtava holokausta iz Nemačke, Mađarske i Poljske. Kompozitorka piše i izvodi muziku od ranih godina, pevajući u dečijim horovima i usavršavajući pevanje u Srednjoj muzičkoj školi Yellow Submarine u Jerusalimu. Njena kamerna, horska i orkestarska muzika izvođena je od strane različitih ansambala jerusalimske Akademije za muziku i ples, gde studira na Odseku za interdisciplinarnu kompoziciju. Tokom 2015/16 godine, Tamar je živela u Brazilu (Rio da Ženeiro), gde je istraživala afro-brazilsku pop kulturu kroz folklornu muziku i kapoeru, što je uključivalo pevanje, pisanje aranžmana za koncerte, pokret i izvođenje na udaračkim instrumentima. Njene kompozicije i aranžmani izvođeni su na festivalu Sounds of the Desert (ansambl Meitar), na nacionalnoj konferenciji i radionici izraelske narodne pesme na Bar-Ilan Univerzitetu, kao i u okviru projekta Composers Following Memories, Akademije za muziku i ples u Jerusalimu. Učestvovala je na radionicama u Izraelu, na Kritu i u Riu da Ženeiru. U Tamarinoj muzici primetni su uticaji širokog spektra žanrova, od tradicionalen do savremene muzike Zapada, afro-brazilske, mediteranske i izraelske popularne muzike.

{:}{:en}

1990, Jerusalem

is an Israeli  composer currently pursuing her B.Mus. in composition at the Jerusalem Academy for Music and Dance. Born in Jerusalem, Tamar is a descendant of Holocaust survivors from Germany, Hungary and Poland. Tamar has been writing and performing from a young age, including singing in children choirs and studying voice at the Yellow Submarine Music High School in Jerusalem.  Her chamber, choral, and orchestral music was performed by various ensembles at the Jerusalem Academy, where she studies at the Cross-Disciplinary Composition division. In 2015-2016 Tamar lived in Rio De Janeiro, where she researched the Afro-Brazilian popular culture through folk music and Capoeira, including singing , writing arrangements for concerts,  movement and percussion performances. In 2016 Tamar started studying composition with professor Haim Permont at the JAMD.  Since then, her compositions and arrangements were performed at the Sounds of the Desert festival (Tslilim Ba-Midbar) by Meitar ensemble, at a national conference and workshop of Israeli folk songs at Bar-Ilan University, and at the JAMD’s project Composers Following Memories. In addition to her studies at the JAMD, she participated in workshops in Israel, Crete (Hudetzzi), and Rio De Janeiro, Brazil. Tamar’s music is influenced by a wide range of genre including traditional and contemporary western music, Afro-Brazilian, Mediterranean and Israeli popular music.

{:}