{:sr}Transition Dance Company{:}{:en}Transitions Dance Company{:}

{:sr}

Tokom proteklih akademskih godina majstorske radionice i gostujuća predavanja održali su brojni profesori, koreografi, pedagozi, performeri i balet majstori iz celog sveta. Studenti Instituta za umetničku igru predstavljali su se samostalno ili grupno u okviru brojnih manifestacija, festivala, koncerata i predstava, širom Srbije. Ansambl je nastupao u mnogim renonimiranim salama među kojima se izdvajaju: Narodno pozorište u Beogradu, Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu; Bitef teatru; Pozorištu na Terazijama; Zadužbini Ilije M. Kolarca.

Baletski ansambl Transition Dance Company sa Instituta za umetničku igru

Institut za umetničku igru je organizaciona jedinica Fakulteta za inženjerski menadžment u kojoj se izvodi nastava studijskih programa iz umetničke igre. Institut je osnovala grupa eminentnih umetnika, koji su stekli zvanja na poznatim svetskim Univerzitetima u Evropi i Sjedinjenim američkim državama, zajedno s renomiranim umetnicima iz Srbije, s ciljem da prenesu najsavremenije svetske metode dostignute u oblasti umetničke igre budućim umetnicima u Beogradu i Srbiji.

IUI Transitions Dance Company je plesna kompanija nastala u okviru Instituta za umetničku igru namenja pojedincima s visokoškolskim obrazovanjem iz umetnosti koji poseduju najmanje 180 ECTS bodova.IUI Transitions Dance Company se istovremeno bavi obrazovanjem i eksperimentisanjem radi pronalaženja novih oblika koreografskog i igračkog vokabulara, i načina izražavanja misli koje koreograf kao zadatak stavlja pred igrače.

{:}{:en}

During the past academic years, master’s workshops and guest lectures were held by numerous professors, choreographers, pedagogues, performers and ballet masters from around the world. The students of the Institute for Artistic Art were presented independently or in groups within numerous manifestations, festivals, concerts and performances, all over Serbia. The ensemble performed in many renowned halls, among which are the National Theater in Belgrade, the National Museum in Belgrade; Bitef theater; Theater Terazije; Ilija M. Kolarac Foundation.

The Institute of Artistic Dance is an organizational unit of the Faculty of Engineering Management, where classes of study programs from the artistic program are conducted. The institute was founded by a group of eminent scientists who have gained vocations at world famous universities in Europe and the United States, together with renowned artists from Serbia, with the goal of transmitting the most contemporary world methods achieved in the field of artistic play to future artists in Belgrade and Serbia.

IUI Transitions Dance Company is a dance company created within the Institute of Artistic Arts for individuals with higher education in arts who have at least 180 ECTS points.

At the same time IUI Transitions Dance Company is engaged in education and experimentation to find new forms of choreographic and play vocabulary, and the way of expressing thoughts that choreographers put as a task before the players.

http://iui.rs/transition-dance-company/

{:}