Vanja Šćepanović, klavir

Završio je master i specijalističke studije na odseku za klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Doktorirao je na odseku za kamernu muziku, na istom fakultetu, odbranivši doktorski umetnički projekat pod nazivom „Sinestezija i uloga boja u oblikovanju interpretacije u kamernom delu Kvartet za kraj vremena Olivijea Mesijana“. Septembra 2014. godine, u saradnji sa kolegama, violinistkinjom Katarinom Popović i klarinetistom Mihailom Samoranom, osnovao je Aratos Trio, sa kojim aktivno nastupa u zemlji i u inostranstvu. Pored trija, aktivan je član i drugih kamernih ansambala, kao što je:  klavirski duo Metropoliten. Repertoar ovih ansambla za 2019/2020, podržan je od strane SOKOJ-a. Višegodišnji je klavirski saradnik na majstorskim radionicama za gudačke instrumente na festivalu ARLEM, koji se održava u Arilju.