{:sr}Vladica Mikićević{:}{:en}Vladica Mikicevic{:}

{:sr}

1994, Kragujevac

Završila je Osnovnu muzičku školu Kosta Manojlović,  Odsek za klavir i maturirala na Odseku za muzičku teoriju u Srednjoj muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu. Trenutno je studentkinja četvrte godine na Odseku za kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi vanr. prof. Tatjane Milošević Mijanović i apsolvent na Odseku za muzičku pedagogiju na istom fakultetu. Tokom školovanja bila je višegodišnji član Dečjeg hora RTS, AKUD Lola i Akademskog hora Collegium musicum. Od nagrada koje je osvojila izdvajaju se dve prve nagrade na kompozitorskom takmičenju za najbolju klavirsku kompoziciju (Smederevo 2016 i 2017) i tri druge nagrade na studentskim takmičenjima iz uporednog klavira (Niš 2015, 2016, Novi Sad 2017). Bila je učesnik klavirske Radionice za novu muziku Branke Parlić i sarađivala je sa profesorom i dekanom Akademije za muziku i ples u Jerusalimu, Jinamom Lefom. Kompozicije su joj izvođene na koncertima, festivalima i projektima kao što su: KoMA (Beograd, 2015, 2016, 2017); Festival studenata Univerziteta umetnosti (Beograd, 2014, 2015, 2016); KozArs (Gradiška, 2017); Letnja umetnička škola (Beograd, 2016); koncert u Kući kralja Petra (Beograd, 2015), Miris stvaranja (Beograd, 2017). Bila je finalista međunarodnog takmičenja kompozitora u čast Antonjina Dvoržaka (IADCC, Prag, 2016, 2017) i saradnik projekta u okviru kojeg je prikazan uticaj starogrčke i vizantijske muzike na stvaralaštvo srpskih kompozitora XX i XXI veka (Kipar, 2017). Član je SOKOJ-a.

{:}{:en}

1994, Kragujevac

studied piano at primary music school Kosta Manojlović and Music Theory Departement at high music school “Mokranjac” in Belgrade. She is currently pursuing the final year ofher Bachelor studies at Department of Composition in Faculty of Music in Belgrade in the class of Prof. TatjanaMiloševićMijanović, as well as the graduate year at Department of Music Pedagogy in the same institution. She participated at numerous national and international competitions, where she obtained numerous prizes, such are two laureates at Composer’s competition for the best piano work (Smederevo 2016 and 2017) as well as three second awards at Competition for comparative piano (Niš 2015, 2016, Novi Sad 2017). Mikićević participated at the Workshop for new music organized by prof. Branka Parlić. She cooperated with professorYinamLeef (who is currently holding the position of Jerusalim academy dean). Her compositions are being performed at numerous festivals and concerts, such are KoMA (Concert of Young Authors, Belgrade 2015, 2016, 2017); FESTUM (Festival of University students of Arts, Belgrade 2014, 2015, 2016); KozArs (Gradiška 2017); Summer Art Academy (Belgrade 2016); Concert at King Petar’s House (Belgrade 2015), “Scent of creation” (Belgrade 2017), etc. Mikićević was alsoa finalist of the international composer’s competition dedicated to Antonin Dvorak for two times (IADCC, Prague 2016, 2017). She was a contributor to paper Escalator to Parnassus, which was presented at the conference Modus-Modi-Modality in Nicosia, Cyprus in September 2017, which researches possible influences of Ancient Greek and Byzantine music on Serbian composers of 20th and 21st century. Mikićević was a years-long member of different choirs, such are Children Choir of Radio Television of Serbia, Academic Choir Lola, Academic Choir Collegium Musicum, etc. She is member of Serbian Composer’s Association.

{:}