Branka Cvejić-Mezei, predsednica hora Braća Baruh

PREDSEDNICA HORA BRAĆA BARUH, DIREKTORKA BEOGRADSKE FILHARMONIJE U PENZIJI

Veći deo svoje muzičke karijere Branka Cvejić-Mezei nalazila na vodećim pozicijama u institucijama kulture u Srbiji. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti na odsecima za klavir i flautu, a na istom fakultetu je završila i magistarske studije. Kao stipendista francuske vlade provela dve godine na usavršavanju u Parizu, gde je na École Normale de Musique de Paris stekla diplomu Licence de concertes. Od 1971. godine bila je zaposlena u Beogradskoj filharmoniji, prvo na mestu solo flautiste (prve flaute), a 1988. godine postala je njen direktor i na toj poziciji ostala dvanaest godina. Nakon filharmonije, gospođa Mezei je bila zamenica upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu (2000–2001), zatim koordinatorka i savetnica za kulturna i humanitarna pitanja u Karić fondaciji (2001–2006).