{:sr}Damjan Jovičin{:}{:en}Damjan Jovicin{:}

{:sr}

1995, Beograd

Osnovnu i srednju školu je završio u Prijedoru, a trenutno je na master studijama na Odseku za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Zorana Erića. Dobitnik je porudžbine 49. BEMUS-a (2017), kao i prvih nagrada iz kompozicije na Međunarodnom studentskom takmičenju komplementarnog klavira u Nišu (2015), Međunarodnom pijanističkom takmičenju u Smederevu (2016), Festivalu Isidor Bajić u Novom Sadu (2016), kao i druge nagrade na Konkursu za savremenu kompoziciju Rudolf Bruči u Novom Sadu (2015). Učesnik je međunarodnih festivala i seminara: Time of Music 2017 (Finska), Soundmine 2017 (Belgija), Walden Creative Musicians Retreat 2016 (Dublin, New Hampshire, SAD), Izlog suvremenog zvuka 2015 (Zagreb, Hrvatska), Trstenice Symposium 2015 (Trstenice, Češka), Ruidalsud 2015 (Novi Sad) i BEMUS 2017 (Beograd, Srbija). Pohađao je majstorske kurseve kompozitora: Michael Daugherty, Mark Applebaum, Aleksandra Vrebalov, Osnat Netzer, Wim Hendrickx, Renee Favande See, Nicholas DeMaison, Caroline Malonee, Alessio Sabella, Wolfgang Heiniger, Jeff Beer, Ivo Medek i Dimitris Andrikopoulos. Među ansamble koji su izvodili Damjanovu muziku spadaju: Simfonijski orkestar RTS, ansambl Hermes, Hor RTS, Mivos kvartetManojlović kvartetZagrebački ansambl flauta, Gudački orkestar FMU, Beogradski gitarski duo i brojni solisti. Njegove kompozicije do sada su izvođene u SAD, Belgiji, Finskoj, Češkoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

{:}{:en}

1995, Belgrade

was born in 1995 in Belgrade. He finished his primary and secondary education in Prijedor, and is currently studying Master studies in composition at Faculty of Music in Belgrade in class of prof. Zoran Erić. He received commission from 49. Belgrade Music Festival (2017), as well as first prizes in composition at International student piano competition in Niš (2015), International pianist competition in Smederevo(2016), Festival Isidor Bajić in Novi Sad (2016). He participated international courses and seminars: Time of Music 2017(Finland), Soundmine 2017 (Belgium) Walden Creative Musicians Retreat  2016 (Dublin, New Hampshire, USA) , Days of Vlado S. Milošević (Banja Luka, Republic of Srpska), Showroom of Contemporary Sound 2015 (Zagreb, Croatia), Trstenice Symposium 2015 (Trstenice, Czech Republic) Ruidalsud 2015 ( Novi Sad, Serbia) i BEMUS 2017 (Belgrade, Serbia). He attended master classes held by: Michael Daugherty, Mark Applebaum, Aleksandra Vrebalov, Osnat Netzer, Wim Hendrickx, Renee Favande See, Nicholas DeMaison, Caroline Malonee, Alessio Sabella, Wolfgang Heiniger, Jeff Beer, Ivo Medek and Dimitris Andrikopoulos. Notable performances of Damjan’s compositions were given by : Orchestra of the RTS Serbian Broadcasting Corporation, Hermes ensemble, Choir of the RTS Serbian Broadcasting Corporation, Mivos quartet, Manojlović quartet, Zagreb Flute Ensemble, String Orchestra of Faculty of Music in Belgrade, Belgrade Guitar Duo and numerous soloists. His music is for now performed in USA, Belgium, Finland, Czech Republic, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Croatia.

{:}