Dijego Kantalupi, lauta

Dijego Kantalupi (Diego Cantalupi) diplomirao je gitaru kod Maurija Stortija. Posvetivši se izučavanju i studiranju renesansnog i baroknog izvođenja, usavršava se na kursevima laute u Milanu kod Paula Bajera (Paul Beier), kao i na Parmanskom konzervatorijumu (Conservatorio di Parma) kod Ticijana Banjatija (Tiziano Bagnati) i Andrea Damijanija (Andrea Damiani). Diplomirao je muzikologiju u školi za paleografiju i muzičku filologiju (Scuola di Paleografia e Filologia Musicale), sa tezom o teoriji kao instrumentu za realizaciju šifrovanog basa u Italiji. Takodje, bavio se istraživanjem stvaralaštva italijanskih i nemačkih autora, vodeći računa o prepisima i izdanjima njihove muzike. Kao muzikolog, sarađuje sa brojnim ansamblima u pronalaženju neobjavljenih muzičkih izvora i na pripremi kritičkih izdanja.