bios-ensamble-rossi

Đovani Tonji

Đovani Tonji (Giovanni Togni) diplomirao je čembalo, klavir i horsko dirigovanje uz odličja u sve tri kategorije. Paralelno završava studije kompozicije i orgulja. Upoznavanje sa instrumentom i svoje znanje o

Dijego Kantalupi

Lauta Dijego Kantalupi (Diego Cantalupi) diplomirao je gitaru kod Maurija Stortija. Posvetivši se izučavanju i studiranju renesansnog i baroknog izvođenja, usavršava se na kursevima laute u Milanu kod Paula Bajera

Marta Fumagali

Mecosopran Marta Fumagali (Marta Fumagalli, mecosopran), diplomirala je modernu književnost. Na Konzervatorijumu Đuzepe Verdi u gradu Komo (Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, Italija), diplomira solo pevanje u klasi Kristine Rubin