Đovani Tonji, čembalo

Đovani Tonji (Giovanni Togni) diplomirao je čembalo, klavir i horsko dirigovanje uz odličja u sve tri kategorije. Paralelno završava studije kompozicije i orgulja. Upoznavanje sa instrumentom i svoje znanje o čembalu započeo je pohađajući predavanja Laure Alvini (Laura Alvini). Pobednik je italijanskih (Bolonja 1993. godina) i evropskih (izbor EUBO, Pariz 1991. godina) takmičenja. Sarađivao je sa raznim ansamblima, među kojima se izdvajaju: Ansambl Koncert (Ensemble Concerto), Barokni kompleks (Il Complesso Barocco), Vizantijska akademija (Academia Bizantina), Ansambl Aurora (Ensemble Aurora), Ansambl Zefiro (Ensemble Zefiro), Barokni orkestar Evropske Unije (l’Orchestra Barocca della Comunita Europea), Orkestar italijanske televizije RAI iz Rima (l’Orchestra RAI di Roma) i Orkestar Mocart (l’Orchestra Mozart, u saradnji sa dirigentom Kaludijem Abadom). Značajna je i njegova delatnost na polju rada sa operskim fondacijama, kao i velikim operskim kućama Massimo Vittorio Emanuele iz Palerma (Italija) i Operom Monte Karla (Monako). Kao solista i član raznih ansambala, svirao je na prestižnim italijanskim i evropskim festivalima (klavir, čembalo). Pored snimanja za evropske televizijske stanice, takođe, izdvajaju se mnogobrojne diskografske kuće, među kojima se ubrajaju i Glossa, Briliant, Amadeus, Animus Christophori, Deutsche Harmonia Mundi, EMI-Virgin i Deutsche Grammophon (arhivska produkcija). Bio je predavač, mentor i član žirija u brojnim institucijama, uključujući fondaciju Đorđo Čini (Venecija) i međunarodni konkurs antičke muzike u Urbinu (Urbino, Italija). Predavao je čembalo i istoriju klavira na konzervatorijumima u Kaljariju (Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, Italija) i Milanu. Trenutno je šef katedre i profesor na Konzervatorijumu Đuzepe Verdi u Komu (Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, Italija).