Marta Fumagali, mecosopran

Marta Fumagali (Marta Fumagalli, mecosopran), diplomirala je modernu književnost. Na Konzervatorijumu Đuzepe Verdi u gradu Komo (Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, Italija), diplomira solo pevanje u klasi Kristine Rubin (sopran). Trenutno se usavršava u saradnji sa kontratenorom, Robertom Balkonijem (Roberto Balconi). Kao solista i interpretator, specijalizovan za barokni repertoar, nastupa u Italiji i inostranstvu sa referentnim ansamblima – izvođačima te oblasti.