predavanja-tijane-pop

{:sr}Pre i posle muzike Mesijanovog Kvarteta za kraj vremena{:}{:en}Before and After the Music of Messiaen’s Quatuor pour la fin du temps{:}

{:sr} Predavanje dr. Tijane Popović-Mladjenović Koji se svet, koja se mreža značenja, ili koje se sve dimenzije vremena muzike razotkrivaju pred Mesijanovim Kvartetom za kraj vremena? Koje se nove mogućnosti označavanja otvaraju