Tijana Popović-Mladjenović, muzikološkinja

Redovni je profesor i šef Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bila je gostujući profesor Jerusalimske Akademije za muziku i ples, Departmana za muzikologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Litvanske Akademije za muziku i pozorište u Viljnusu, kao i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Područja njenog naučnog interesovanja jesu evropska muzika fin de siècle-a, poetika i stilistika savremene muzike (usavršavala se na Université Paris IV – Sorbonne u oblasti savremene francuske muzike), estetika i filozofija muzike, kao i problematika muzičkog mišljenja. Autor je šest knjiga: Muzičko pismo (Muzičko pismo i svest o muzičkom jeziku sa posebnim osvrtom na avangardnu muziku druge polovine XX veka; 1996 [2015]), knjige prikazane u Music and Letters; E lucevan le stelle (1997)Klod Debisi i njegovo doba (2008)Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja (2009)Interdisciplinary Approach to Music: Listening, Performing, Composing (2014), prikazane u Musicae Scientiae; i The Musical Text and the Ontology of the Musical Work (2017).