Pre i posle muzike Mesijanovog Kvarteta za kraj vremena

Predavanje dr. Tijane Popović-Mladjenović

Koji se svet, koja se mreža značenja, ili koje se sve dimenzije vremena muzike razotkrivaju pred Mesijanovim Kvartetom za kraj vremena? Koje se nove mogućnosti označavanja otvaraju u već stečenim značenjima ovog dela? Odnosno, koja su to moguća mesta ili putevi na kojima se u već ustaljenoj mreži njegovih značenja traži i (pro)nalazi novi nosilac koji bi odgovarao nameri subjekta tumačenja i njegovoj želji da izrazi novo iskustvo? Da li ta želja da se pred delom izrazi novo iskustvo čini da neki njegov zapreteni smisao postaje novim značenjem u sadašnjem trenutku diskursa? Ili, da li mogućnost dinamizma samog značenja, njegova nepostojanost i promenljivost, to jest, mogućnost ponovne upotrebe nekog značenja kao principa-induktora smisla, čini da ono napusti svoje zavičajno područje i dobije do tog trenutka neiskušane i nepostignute efekte smisla?