{:sr}Pre i posle muzike Mesijanovog Kvarteta za kraj vremena{:}{:en}Before and After the Music of Messiaen’s Quatuor pour la fin du temps{:}

{:sr}

Predavanje dr. Tijane Popović-Mladjenović

Koji se svet, koja se mreža značenja, ili koje se sve dimenzije vremena muzike razotkrivaju pred Mesijanovim Kvartetom za kraj vremena? Koje se nove mogućnosti označavanja otvaraju u već stečenim značenjima ovog dela? Odnosno, koja su to moguća mesta ili putevi na kojima se u već ustaljenoj mreži njegovih značenja traži i (pro)nalazi novi nosilac koji bi odgovarao nameri subjekta tumačenja i njegovoj želji da izrazi novo iskustvo? Da li ta želja da se pred delom izrazi novo iskustvo čini da neki njegov zapreteni smisao postaje novim značenjem u sadašnjem trenutku diskursa? Ili, da li mogućnost dinamizma samog značenja, njegova nepostojanost i promenljivost, to jest, mogućnost ponovne upotrebe nekog značenja kao principa-induktora smisla, čini da ono napusti svoje zavičajno područje i dobije do tog trenutka neiskušane i nepostignute efekte smisla?

{:}{:en}

Lecture by prof. Tijane Popović-Mlađenović

What world, what network of meanings, or what dimensions of musical time are revealed before Messiaen’s Quartet for the End of Time? What new possibilities of designation open up in the already acquired meanings of this piece? Or, in other words, what possible points or paths on which, in the already established network of its meanings, the new agent – which would correspond to the intention of the subject of interpretation and its wish to express this new experience – would be sought and found? Or, does the possibility of dynamism of the meaning itself, its unsteadiness and changeability or, in other words, the possibility of using a certain meaning of the principle-inducer of sense once again, makes it abandon its original area and obtains the hitherto non-experienced and unachieved effects of sense?

{:}