Predavanja

{:sr}Pre i posle muzike Mesijanovog Kvarteta za kraj vremena{:}{:en}Before and After the Music of Messiaen’s Quatuor pour la fin du temps{:}

{:sr} Predavanje dr. Tijane Popović-Mladjenović Koji se svet, koja se mreža značenja, ili koje se sve dimenzije vremena muzike razotkrivaju pred Mesijanovim Kvartetom za kraj vremena? Koje se nove mogućnosti označavanja otvaraju

{:sr}David i Jonatan, biblijska opera Mark-Antoana Šarpentjea{:}{:en}David et Jonathas, the biblical opera by Marc-Antoine Charpentier {:}

{:sr} David i Jonatan, biblijska opera Mark-Antoana Šarpentjea U ovom predavanju se bavimo naročitim istorijskim mestom tragedije u muzici David i Jonatan (1688) Mark-Antoana Šarpentjea prema libretu Fransoa Bretonoa, jedne od dve