Krunisanje Popeje, Klaudio Monteverdi

Početak 17. veka obeležen je turbulentnim promenama u muzičkom životu koje su se u osvitu barokne epohe manifestovale stilističkim prelazom sa stile antico visoke renesanse na novu, modernu muzičku praksu, koju su generisali kompozitori novih ideja. Među stvaraocima takozvanog muzičkog modernizma ranog baroka pozicionirala su se dva, za ovaj festival značajna imena: Klaudijo Monteverdi i Salomon Rosi (Claudio Monteverdi, 1567–1643; Salamone Rossi 1570 – 1630). Oba umetnika radila su istovremeno na dvoru u Mantovi kod svojih mecena, porodice Gonzage, stvaravši pod uticajem novih ideja u kontekstu novog stila i nove estetike baroka. S tim u vezi, Monteverdijeve muzičke ideje granale su se paralelno sa intencijama novog stila otelotvorenim u novorođenom baroknom muzičko-scenskom žanru, u operi. Premijerno izvođenje Monteverdijeve prve opere, La dramma per musica, Orfej održano je 1607. godine u Mantovi, a za tim, nakon više od četrdeset godina, 1643. godine na sceni se pojavila još baroknija kompozitorova opera pod nazivom Krunisanje Popeje.

Ovo delo odiše privlačnom i atraktivnom temom o rimskom dobu i caru Neronu, koji, iako oženjen Oktavijom,  zaveden i omamljen ljubavnicom Popejom, uspeva da se sa njom venča. Svevremenske odlike sižea je utoliko moguće i danas razumeti, poput želje za vlašću, strasti, ljubavi, izdaje, ljubomore, pohlepe, sulude ambicije Popeje da stavi krunu na glavu. Niko, nažalost, ne uspeva da glavne protagoniste, cara Nerona i Popeju, odvrati od njihove strastvene i izvrnute zamisli. Popeja, kao  večita femme fatale koristi svoje čari kako bi zavela Nerona, ali njen erotizam je prevashodno u funkciji dolaska do visokog društvenog položaja i rasipnosti svake vrste.

Zatvaranje druge edicije Međunarodnog festivala Rossi fest, 28. januara 2019. godine, krunisano je izvođenjem upravo ove grandiozne opere Klaudija Monteverdija, Krunisanje Popeje, na Sceni Raša Plaović sa početkom u 20:30 časova. U režiji Aleksandra Nikolića, a muzički predvođena maestrom Albertom Veronezijem, opera je svojom uvek aktuelnom tematikom zavela publiku. U glavnim ulogama opere predstavili su nam se solisti ansambla Barok Vokal iz Majnca, pod vođstvom prof. Klaudije Eder, baletski ansambl Transition Dance Company sa Instituta za umetničku igru u Beogradu (koreograf Aleksandar Ilić) kao i orkestar sačinjen od članova ansambla New Trinity Baroque, na čelu sa umetničkim rukovodiocem Predragom Gostom, koji je pripremao orkestar tokom ove operske produkcije.

Dirigent – Alberto Veronezi
Reditelj – Aleksandar Nikolić
Koreograf – Aleksandar Ilić
Scenograf – Dunja Kostić
Kostimograf – Sara Bradić

Uloge
Popea – Julie Grutzka
Nerone – Larissa Botos
Seneka – Florian Küppers
Otone – Christian Rohrbach
Otavia – Shai Terry
Drusila/Virtu – Sonja Grevenbrock
Lucano – Daniel Tilch
Valeto/Fortuna – Radoslava Vorgić
Amor – Milica Lalošević
Arnalta – Bojan Bulatović
Famiglijari I – Nataša Rašić
Familijari II – Marko Živković
Familijari III – Filip Vučić

New Trinity Baroque
Katarina Đorđević, Ivana Zavišić i Dušica Blaženović, barokne violine
Gradimir Orbanović, barokna viola
Srđan Stanić, viola da gamba
Uroš Jovanović, violone
Darko Karajić, teorba
Milena Stanišić, renesansna harfa
Predrag Gosta, čembalo i orgulje
Boris Bunjac, udaraljke
i gosti iz Nemačke: Solrun Wechner, čembalo i Sergio Bermudez, lauta

Transition Dance Company sa Instituta za umetničku igru
Nenad Ivanković, Jovana Grujić, Luka Pejčinović, Nikola Pavlović, Anđelija Jovanović i Tijana Koprivica